IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-05 10:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (1 din 2)
  2012  (1 din 2)
  2011  (1 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole5501421922304543
Volume199507800
Total5691516993104
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   723Descărcări   77

Conţinutul numărului de revistă

Народное православие в Молдове (XVII, XVIII и XX века) 6-19
Лукьянец Ольга
Câteva consideraţii privind creştinismul popular în Europa Răsăriteană şi de Sud-Est 20-29
Tentiuc Anastasia
Мировоззрение в процессе переходов: Материалы по бытованию заговоров в советский период 29-37
Пригарин Александр, Serebriannikova N.
Pâinea de ritual în tradiţia creştinismului popular 37-49
Buzilă Varvara
Христианские элементы в румынских вариантах легенды О мартовской старухе 50-53
Голант Наталья
Rusaliile – Trinitate divină feminină (I) 53-60
Osadci Raisa
Cultul orthodox în spatial carpato-danubiano-pontic cu referire specială asupracromaticii pieselor de cult 60-69
Şofransky Zinovia
Выставки по народному православию в Российском этнографическом музее 69-76
Carpova Olga, Ostrovskii A.
Sincretismul magico-religios în medicina populară 77-82
Grădinaru Natalia
Cavalerii Danubieni: punte de legătură între aşvinii vedici şi sfinţii militari creştini 83-88
Ciobanu Constantin
Icoana populara din Basarabia in secolul XIX 88-94
Stăvilă Tudor
Contactele muzicii sacre de sorginte bizantină cu cultura muzicală tradiţională din spatial carpato-danubiano-politic 95-99
Galaicu Violina
Церковные таинства и обряды жизненного цикла в среде украинского и восточнороманского населения Буковины XV – начала ХХ вв. 99-107
Ciuciko Mihail
К вопросу о православно-языческом синкретизме у гагаузов 108-114
Папцова Алла
Наименования церковных праздников и хрононимов в гагаузском народном календаре 115-122
Сорочану Евдокия
Гагаузские религиозные песни как одна из разновидностей народных молитв 122-128
Квилинкова Елизавета
Некоторые элементы языческо-христианского Синкретизма и реликты архаичных мифологических Представлений в традициях питания гагаузов (Напримере мясных видов пищи) 129-135
Никогло Диана
Элементы традиционных верований в православном христианстве 135-142
Сырф Виталий
Дохристианские представления и народные знания украинского населения с. Мусаит в иноэтничном окружении 142-149
Степанов Вячеслав
Considaraţii privind viaţa religioasă în localităţile etnicilor germani din basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX 150-153
Chirtoagă Valentina
Динамика численности и ареал расселения молдаван в конце XIX – начале XXI веков 141-155
Галущенко Олег
О некоторых методах и стратегиях, способствующих сближению этнографии с социальной и культурной антропологией 154-157
Puşkareva N.
Nation-formation in comparative perspective: The Romanians of Transylvania, the jadids of Central Asia and the kurds of Anatolia 158-175
Hitchins Keith
Булчинска Снимка 176-184
Caramihova M.
От этноцентризма к диалогу культур: Эволюция дискурса изучения родной словесности бессарабскими болгарами как проблема сохранения и развития этноязыковой идентичности 185-192
Raţeeva Elena
Феномен культуры: Проблема методологии анализа 193-201
Визитей Николай
Цыганская литература Молдовы как характеристика Культурнойи этнической идентичности 202-214
Прокоп Светлана
Русская эмиграция в культурной жизни Бессарабии межвоенных лет 214-220
Гарусова Ольга
Прошлое и настоящее музыкального искусства гагаузов 220-226
Гагауз Дмитрий
Археологическое наследие Буджака 227-243
Агульников Сергей
Численность и этнический состав населения молдавских цинутов юга пруто-днестровского междуречья (конец XVI – начало XIX вв.) 244-248
Хайдарлы Дан
Dimensiuni imagologice în percepţia combatanţilor moldoveni în războiul sovieto-afgan (1979-1989) 248-251
Xenofontov Ion
Aspecte teoretice ale vocabularului specific al populaţiei Republicii Moldova între comunicare şi identitate 252-255
Prisac Lidia
Особенности этнической самоидентификации детейи подростков г. Кишинева 256-262
Иванова Нина
Рок в толерантности. Толерантность рока 262-274
Orlova Tatiana
Молдаване или Румыны? Взаимоотношения между бессарабцами и румынскими политэмигрантами накануне создания молдавской АССР 275-282
Галущенко Олег
Originea romilor. Consideraţii de ordin comparative istorico-lingvistic 283-288
Duminica Ion
О гагаузских фамилиях с историческим компонентом -óгло 289-291
Pocrovscaia Ludmila
Молдавський етнокультурний компонент у традиційній культурі Українців Буджака 291-293
Cuşnir V.
Элементы обычного права и традиционные нормы взаимоотношений украинцев молдовы 293-298
Степанов Вячеслав
Из дневниковых записей проф. В. Г. Мачарадзе 298-299
Kutaladze Guram, Jujunasvili Gheorghii
Особенности самоидентификации болгар Молдовы и контурыих этнокультурной системы координат 300-305
Raţeeva Elena
Правительственное регулирование частного образования в странах переходной экономики 305-310
Друмя Луминица
Рабочая встреча экспертов по созданию субрегиональной Коалиции городов Восточной Европы против расизма, ксенофобии и связанной с ними дискриминации (Республика Молдова, г. Бэлць, 29.01.2008 – 30.01.2008) 316-317
Друмя Луминица
Николаю Червенкову – 60 318-318
Olga Luchianeţ – O luminoasă făclie 319-322
Ciobanu-Ţurcanu V.
Восхождение к высотам духа 322-324
Шишкан Константин
Любови Степановне Чимпоеш – 50 лет 325-327
Никогло Диана
Горение длиною в жизнь...Памяти Виктора Ефимовича Андрущака (10.08.1934 – 12.05.2008) 328-328
Valentin S. Zelenciuc – Viaţa consacrată ştiinţei 329-330
Ciobanu-Ţurcanu V.