IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-22 23:25
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 34 / / 2023  (2 din 2)2    
 2023  (2 din 2)25    
Vol. 34 2
Nr. 33 23CZU
 2022  (2 din 2)44    
Nr. 32 21CZU
Nr. 31 23CZU
 2021  (2 din 2)48    
Nr. 30 23CZU
Nr. 29 25CZU
 2020  (2 din 2)46    
Nr. 28 24CZU
Nr. 27 22CZU
 2019  (2 din 2)41    
Nr. 26 22CZU
Nr. 25 19CZU
 2018  (2 din 2)45    
Nr. 24 23CZU
Nr. 23 22CZU
 2017  (2 din 2)45    
Nr. 22 21CZU
Nr. 21 24CZU
 2016  (2 din 2)49    
Nr. 20 22CZU
Nr. 19 27CZU
 2015  (2 din 2)51    
Nr. 18 34CZU
Nr. 17 17CZU
 2014  (2 din 2)52    
Nr. 16 25CZU
Nr. 15 27CZU
 2013  (1 din 2)41    
Nr. 13-14 41CZU
 2012  (1 din 2)41    
Nr. 11-12 41CZU
 2011  (1 din 2)64    
Nr. 9-10 64CZU
 2010  (2 din 2)27    
Nr. 8 27CZU
Nr. 6 0
 2008  (2 din 2)72    
Nr. 4 22CZU
Nr. 3 50CZU
 2007  (1 din 2)44    
Nr. 2 44CZU
 2006  (1 din 2)34    
Nr. 1 34
imagine

pISSN: 1857-2049
eISSN: 2537-6152
Revista de Etnologie şi Culturologie
Journal of Ethnology and Culturology
Журнал Этнологии и Культурологии
Categoria:
  • A (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (21.07.2014-21.06.2017)
  • B (27.06.2013-27.06.2014)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)
Factor de impact CiteScore 2022 - 0.1
Factor de impact SJR 2022 - 0.1
Factor de impact SNIP 2022 - 0.292

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole76986992412259703133
Volume29419652335
Total79891188914594

Vizualizări   930Descărcări   131

Conţinutul numărului de revistă

Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinei magice: percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale) 5-12

DOI: 10.52603/rec.2021.29.01

CZU: 39+616-036.22

Arapu Valentin
Современная гагаузская женщина: социально-культурный портрет 13-21

DOI: 10.52603/rec.2021.29.02

CZU: 396(=512.165)(478)

Субботина Ирина , Остапенко Любовь
Ospățul de nuntă în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea 22-28

DOI: 10.52603/rec.2021.29.03

CZU: 392.5(478)"XVII-XVIII"

Felea Alina
Historiography and empirical base of ethnodemographic studies of Ukrainians in the Republic of Moldova at the end of the XX – beginning of the XXI century 29-35

DOI: 10.52603/rec.2021.29.04

CZU: 39(=161.2(478):314.156'XX-XXI"

Kozhukhar Viktor
Cu privire la actualitatea etnologiei sovieticității în Republica Moldova 36-43

DOI: 10.52603/rec.2021.29.05

CZU: 39(478)

Dolghi Adrian
Карпатоукраинская народная демонология: мотивно-функциональный метод исследования 44-52

DOI: 10.52603/rec.2021.29.06

CZU: 398.4(=161.2)(477)+81:39

Валенцова Марина , Виноградова Людмила
Формирование общественного мнения о цыганах в прессе МССР (ʼ60–ʼ70-е гг. ХХ в.) 53-60

DOI: 10.52603/rec.2021.29.07

CZU: 39(=214.58(478):070"XX"

Прокоп Светлана
Aspecte etnologice ale istoriei legislaţiei Imperiului Rus referitoare la evrei (anii 1762–1818) 61-66

DOI: 10.52603/rec.2021.29.08

CZU: 39:34(470)(=411.16)"1762-1818"

Şihova Irina , Palihovici Iulii
Image of Chisinau and its evolution in touristic albums and guides (1964–2008) 67-71

DOI: 10.52603/rec.2021.29.09

CZU: 008:316.7(478-25)"1964-2008"

Ivanova Nina
Horele şi petrecerile momârlanilor 72-77

DOI: 10.52603/rec.2021.29.10

CZU: 398(=135.1)(498)

Boda Gherghina
Традиционные семейные обряды украинцев Подолья: архаичные элементы культурного текста 78-86

DOI: 10.52603/rec.2021.29.11

CZU: 392.3(=161.2)(477)

Горофянюк Инна
Aspecte etnofolclorice ale zonei Mehedinți – arhitectură vernaculară și nedei 87-93

DOI: 10.52603/rec.2021.29.12

CZU: 398.34:72(498)

Boangiu Gabriela
Очаг народного искусства как феномен этнической художественной традиции 94-100

DOI: 10.52603/rec.2021.29.13

CZU: 391:746.5(477)

Федорчук Oлена
Romanian a cinsti in the light of some Romanian-Slavic contacts 101-104

DOI: 10.52603/rec.2021.29.14

CZU: 39(=81'373.6)

Romanchuk Aleksey
Criza economică din Republica Moldova – catalizator al migrației forței de muncă 105-115

DOI: 10.52603/rec.2021.29.15

CZU: [396+331.556.4](478)

Prisac Lidia
Consideraţii privind rolul patrimoniului etnografic în educaţie 116-121

DOI: 10.52603/rec.2021.29.16

CZU: 37.01:39

Ploşniţă Elena
Особенности развития овцеводства на приднестровских территориях Восточного Подолья в конце XIX – первой половине ХХ в. 122-130

DOI: 10.52603/rec.2021.29.17

CZU: [39+94](477):63"XIX-XX"

Головко Александр
Simpozionul național de etnologie: tradiții și procese etnice la a doua ediție, 30 martie 2021 131-131

CZU: 39(478)(063)"2021"

Grădinaru Natalia
Conferința națională, cu participare internațională: portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului 132-134

CZU: 391(=135.1)(063)

Grădinaru Natalia
Conferința științifică internațională „Basarabia – centru al mișcării de eliberare națională a bulgarilor” 135-137
Olărescu Angela
Noi în oglinda cercetărilor doctorului habilitat Iulia Bejan-Volc 138-139
Rocaciuc Victoria
Мой учитель: болгарист Константин Поглубко 140-142

CZU: 39(=163.2)(478)(092)

Червенков Николай
Gabriela-Mariana Luca (editor coordonator) Diana Boc-Sînmărghițan (co-editor) Al 5-lea locatar: SARS-CoV-2 și eu–celălalt. 143-144
Boda Gherghina
Recenzie la monografia Eudochiei Soroceanu „Pâinea în cultura populară a găgăuzilor: studiu etnolingvistic” (Chișinău: Lexon-Prim, 2020. 364 p.) 145-146
Zaicovschi Tatiana
Valorificarea patrimoniului cultural în sistemul educațional din Republica Moldova (anii ʼ90 ai sec. XX – începutul sec. XXI 147-150
Enachi Valentina