IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-30 14:36
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)22
  2021  (2 din 2)40
  2020  (2 din 2)45
  2019  (2 din 2)45
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)51
  2012  (2 din 2)42
  2011  (2 din 2)47
  2010  (2 din 2)41
  2009  (2 din 2)45
  2008  (2 din 2)48
  2007  (2 din 2)43
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (2022.03.01-2026.03.01)
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2010.12.06-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7136034487197692126
Volume31334731585
Total7446369218782

Vizualizări   1372Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic REID IODENT X BSSS-B373-9

CZU: 635.67

Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spânu Valentina , Ştirbu Valentin
Evaluarea gradului de sterilitate la floarea-soarelui10-14

CZU: 633.85

Şestacova Tatiana , Gisca Ion , Cucereavîi Aliona , Tabără Olesea
Особенности селекции озимой пшеницы в условиях бельцкой степи на фоне усиления континентальности и нестабильности климата15-18

CZU: 633.11:631.527(478)

Постолати Алексей
Формирование основных элементов продуктивности сортов пшеницы озимой в зависимости от сроков сева и норм высева в условиях южной степи Украины19-23

CZU: 633.11(477)

Корхова М.М.
Вредоносность корневых гнилей пшеницы озимой в условиях северной части степи Украины24-27

CZU: 633.11:632.25(477)

Педаш Т.Н.
Экологическая роль биоудобрений в сохранении гумуса и предотвращении проникновения инвазии в почву28-34

CZU: 631.42:631.8:631.95

Максишко Л.М.
Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2O de la aplicarea în solurile agricole ale republicii moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990–201235-41

CZU: 631.42:631.8:631.95(478)

Bacean Ion , Ţăranu Marius
Impactul antropic asupra formării fracţiei aminoacide a azotului din sol şi rezervelor sale42-46

CZU: 631.416.1:631.445.4:633.3

Frunze Nina
Influenţa epocii de înfiinţare asupra producţiei de fasole mare în trei sisteme de intercropping47-55

CZU: 635.654

Hamburdă Silvia-Brinduşa , Munteanu Nicolae , Stoleru Vasile , Teliban Gabriel-Ciprian
Gradul de modificare a valorii unor indici biochimici la fructele de măr în funcţie de temperatura de păstrare aplicată56-60

CZU: 634.11:631.563

Chihai Marcela , Bujoreanu Nicolae
Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr florina61-66

CZU: 631.52:634.11

Balan Valerian , Vămăşescu Sergiu
Estimarea feromonilor sexuali a unor specii de buhă, sintetizaţi după schemele modificate67-70

CZU: 632.7.08

Nastas Tudor , Răileanu Natalia , Cheptinari Valeria , Roşca Gheorghe
Производительность сахарной свеклы в зависимости от применения внекорневой подкормки микроудобрениями и сроков уборки71-75

CZU: 633.63:338.31(477)

Дзюбенко И.Н. , Эрмантраут Э.Р.
Винодельческая отрасль Украины – проблемы и пути их решения76-82

CZU: [634.8+663.2](477)

Попова М.Н.
Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice83-86

CZU: 621.311.019.03

Popescu Victor , Rotari Viorel
Методика разработки унифицированной системы электрооборудования энергосберегающих технологических линий обработки молока87-95

CZU: 637.13:631.3-02

Волконович Ливиу , Кушнир Михаил , Волконович Августин , Слипенки Викторин , Стёпка О.Г. , Кирияк И.И. , Попа Александр
Influenţa remediului Bior asupra unor parametri ai endotoxicozei şi dipeptidelor histidinice în serul sanguin la puii broiler101-111

CZU: 636.52/.58:619

Macari Ana
Monitoringul coloniilor microbiene izolate de la carcasele de bovine, ovine şi porcine112-118

CZU: 636.2/.4:614.9

Antoci Ruslan
Болезни репродуктивной системы коров, профилактика и лечение119-124

CZU: 636.2:619

Гуминская Е.Ю. , Луполова Татьяна
Ихтиопатологическая ситуация на водохранилищах Днепровского каскада125-128

CZU: 639.21(477)

Бучацкий Л.П. , Матвиенко Н.H. , Ващенко А.В.
Percepţiile noii generaţii de consumatori asupra produselor agroalimentare ecologice129-135

CZU: [631.147+631.95]:366.5

Grigoraş Maria
Modernization of the agricultural production based on intensified innovation processes136-142

CZU: [631.152.2+338.43](478)

Todorova Ludmila
The role of financial services in increasing the competitiveness of the horticultural sector of the Republic of Moldova143-150

CZU: [634.1+330.322.1:63](478)

Golban Artur
Тенденции экономического развития сельскохозяйственных предприятий Украины и Донецкой области151-158

CZU: 631.115(477)

Седов А.А.