IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)46
  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20148814581214891144
Volume67607035495
Total208194216117643

Vizualizări   1040Descărcări   73

Conţinutul numărului de revistă

Probleme actuale ale sănătăţii ocupaţionale în Republica Moldova

8-10
Friptuleac Grigore, Bahnarel Ion, Pîsla Mihail, Pînzaru Iurie

Principalele aspecte practice ale reglementării medicinei ocupaţionale din Ungaria

11-14
Felszeghi Sara

Crearea şi dezvoltarea serviciului medicina muncii - una dintre priorităţile politicii sociale

14-16
Iachim Vasile, Bebîh Vladimir

Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor în municipiul Chişinău

16-19
Lipovan Serghei, Suveică Luminiţa, Bugan Vladimir, Ciapala Victoria

Supravegherea sanitară curentă – componentă importantă în activitatea secţiei Sănătatea ocupaţională

19-21
Lipovan Serghei, Tulgara Ion, Spataru Ion, Ciapala Victoria, Bugan Vladimir

Învăţământul de medicina muncii din Timişoara în perspectiva viitorului specialităţii

21-24
Păuncu Elena-Ana, Popescu Florina Georgeta, Hanna Madia Celita

Experienţa și bunele practici ale ţărilor Uniunii Europene în domeniul fortifi cării serviciilor de sănătate ocupaţională

24-29
Pîsla Mihail, Bahnarel Ion, Ferdohleb Alina

Sănătatea publică şi medicina ocupaţională

29-31
Popa Doina, Alexandrescu Irina, Constantin Brănduşa

Studiu de caz privind gestionarea unei suspecţii de boală profesională

32-33
Bogdan Lidia

Aspectele morbidităţii profesionale, înregistrate în raionul Hânceşti

34-36
Condrea Anatolie

Intoxicaţiile cu pesticide şi bolile ocupaţionale la muncitorii din Republica Moldova

37-39
Eftodii Iulia, Bodrug Nicolae, Coşciug Irina, Barba Doina, Ţabur Rodica

Unele aspecte ale morbidităţii profesionale la întreprinderile de construcţie din municipiul Chişinău

39-40
Feofanov Igor, Palanciuc Mihail

Evoluţia fenomenului de dizabilitate la populaţia de vârstă aptă de muncă prin prisma medicinei ocupaţionale

41-44
Ferdohleb Alina, Mamaliga Narcisa

Incidenţa şi evoluţia cazurilor de silicoză în Clinica de medicina muncii din Craiova, în ultimii trei ani

45-47
Ionovici Nina, Marcu Iulia-Rahela, Dinescu Venera, Mateică Maria Magdalena

Corelaţii între ameliorarea statusului funcţional şi creşterea calităţii vieţii la pacienţii cu discopatie lombară de etiologie profesională

47-50
Marcu Iulia-Rahela, Toma I., Bunescu M., Cicos C.

Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor din municipiul Chişinău în baza morbidităţii prin boli profesionale

50-53
Lipovan Serghei, Spataru Ion, Tulgara Ion, Mirca Daniel

Estimarea calităţii examenelor medicale profi lactice în relaţie cu starea de sănătate a angajaţilor

53-56
Tcaci Alexandru, Malîi Anatolii, Mogorean Maxim

Cancerul pulmonar profesional

56-59
Tecuceanu Paula, Naghi Eugenia, Handra Claudia, Rașcu Agripina

Accidentele de muncă şi bolile profesionale

59-62
Tihon Aliona

Morbiditatea profesională în România. Declararea bolilor profesionale şi utilitatea dosarului electronic de sănătate

63-66
Triff Dorin, Macovei Vladimir

Prezenţa semnelor subiective de oboseală la un lot de adolescenţi de la Liceul de Informatică din Iaşi

67-69
Albu Adriana, Negrea Magda, Constantin Brănduşa

Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Fabricii de Confecţii SA Tricon din or. Cahul în relaţie cu factorii mediului ocupaţional

70-71
Bezman Natalia, Opopol Nicolae, Meşina Victor, Carp Veaceslav

Evaluarea condiţiilor de activitate a lucrătorilor echipelor de asistenţă medicală de urgenţă

72-74
Bulmaga Albina, Iachim Vasile

Rata de absenteism în rândul lucrătorilor din industria constructoare de maşini

74-76
Bunescu M., Ionovici Nina, Toma I.

Aspecte igienice ale condiţiilor de muncă ale medicilor-stomatologi: abordare teoretică

76-79
Ciobanu Elena

Patologia oculară la operatorii dintr-un serviciu de informatică

79-81
Constantin Brănduşa, Albu Adriana, Agache Ştefania

Evaluarea stării de sănătate şi a condiţiilor mediului ocupaţional al angajaţilor întreprinderilor zootehnice din raionul Orhei

81-83
Doibani Pavel, Guştiuc Vasile, Şihlearov Rafail

Evaluarea modificărilor stării funcţionale a organismului angajaţilor secţiei de preparare a soluţiilor hidroalcoolice de la întreprinderile farmaceutice

84-86
Grigoriţă Iurie, Friptuleac Grigore

Starea de sănătate a muncitorilor din întreprinderea SA Cariera de granit şi pietriş din Soroca în relaţie cu calitatea mediului ocupaţional

86-89
Guțu Vladimir

Echipamentul cu ecran de vizualizare şi asigurarea securităţii electromagnetice a angajaţilor

89-92
Iularji Constantin, Vasiliev Veaceslav, Malîi Anatolii, Eftodii Iulia

Sănătatea fizică și calitatea vieţii studenţilor-medici

92-95
Lupu Lilia, Creţu Constantin, Ignat Rodica, Filimon Angela, Oznea Lucia, Gavriliuc Alexandru, Curocichin Ghenadie

Influenţa zgomutului industrial asupra organismului muncitorilor

95-97
Malîi Anatolii, Eftodii Iulia, Iularji Constantin, Tcaci Alexandru

Zgomotul ca factor de risc profesional la întreprinderile de prelucrare a cărnii

98-100
Pînzaru Iurie

Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Întreprinderii SA Incomlac din municipiul Bălţi

100-103
Rotaru Elena, Meşina Victor, Procopie Constantin, Chirlici Alexei

Rezultatele examenelor medicale complexe ale sportivilor din Republica Moldova

103-105
Rubanovici Vladislav, Cebanu Serghei, Ştefaneţ Gheorghe

Stresul la locul de muncă – problemă actuală a sănătăţii ocupaţionale

105-110
Russu-Deleu Raisa, Lipovan Serghei, Pascari Tamara, Belaia Tatiana

Aspectele igienice şi ergonomice din industria confecţiilor: studiu multicentric

110-112
Russu-Deleu Raisa, Guțu Vladimir, Bobu Iurie, Petrov Dumitru, Şihlearov Rafail, Belaia Tatiana, Bogdan Lidia

Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă, nutriţiei şi stării de sănătate a lucrătorilor restaurantelor clasice la implementarea tehnologiilor modern

113-115
Russu-Deleu Raisa, Antosii Ludmila, Lipovan Serghei, Railean Albert, Gîţu Lora, Chirlici Alexei

Evaluarea igienică a calităţii mediului ocupaţional în întreprinderile de panifi caţie

115-117
Spataru Ion

Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor din mun. Chişinău după indicatorii morbidităţii prin incapacitate temporară de muncă

117-120
Suveică Luminiţa, Mirca Daniel, Spataru Ion, Ciapala Victoria, Bugan Vladimir, Bulibaş Vasile

Unele aspecte privind asigurarea serviciilor de sănătate la locul de muncă în mun. Chişinău

120-123
Tcaci Eudochia

Factorii chimici din mediul ocupaţional şi starea sănătăţii angajaţilor

123-126
Vasiliev Veaceslav, Iularji Constantin, Banu Svetlana, Mogoreanu Maxim

Problemele examinării medicale ale angajaţilor din agricultură şi căile de rezolvare a lor

126-129
Zaporojan Victor

Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă a angajaţilor implicaţi în procesul de depozitare şi realizare a pesticidelor

129-131
Zavtoni Mariana

Метилтретбутиловый эфир как производственный яд и глобальный загрязнитель окружающей среды: гигиена труда при получении и использовании, особенности эколого-токсикологического воздействия

131-135
Яворовский Александр, Паустовский Юрий, Зенкина Валентина

Комплексная физиолого-гигиеническая оценка труда операторов при получении наночастиц металлов физическими методами

135-138
Яворовский Александр, Зинченко Татьяна, Шевцова Валентина, Минченко Александр, Веремей Михаил, Зенкина Валентина

Evoluţia morbidităţii pe 10 ani şi aprecieri privind activitatea de promovare a sănătăţii la locul de muncă într-o societate comercială timişoreană

139-142
Jeebereanu Laura, Vlaicu Brigitha, Păuncu Elena-Ana, Jebereanu Sorin Adrian, Hărătău Theodor

Promovarea sănătăţii la locul de muncă: repere europene

142-144
Popa Doina, Constantin Brănduşa

Evaluarea efectuării examenelor medicale şi instruirii igienice a angajaţilor care activează cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi

144-146
Tîrsina Alla, Zavtoni Mariana, Sanduleac Elena, Manceva Tatiana

Spectrul etiologic şi difi cultăţile terapeutice în infecţiile de plagă

147-149
Balan Greta, Rudic Valeriu

Acidoza lactică postmedicamentoasă la copii

149-151
Bodrug Nicolae, Dobrotă Luminiţa

Hemoragia gastrointestinală: modalităţi de diagnostic şi evoluţie la copil

151-153
Bodrug Nicolae, Cazan Corina, Istrate Viorel

Intoxicaţia acută voluntară şi tentativa de suicid la adolescenţă

154-155
Cazan Corina, Bodrug Nicolae, Neamţu Mihai-Bogdan

Măsuri nonfarmacologice în tratamentul febrei la copii

155-158
Dobrotă Luminiţa, Neamţu Mihai-Bogdan, Berghea-Neamţu Cristian-Ştefan

Evaluarea conţinutului de plumb în factorii de mediu şi argumentarea actualităţii problemei de sănătate publică

158-161
Jardan Elena

Manifestări respiratorii în boala de reflux

161-163
Neamţu Mihai-Leonida

Aspecte endocrinologice la pacientul critic

163-165
Neamţu Mihai-Leonida

Cum interpretăm hemoleucograma cu ajutorul analizorului automat de hematologie

166-168
Neamţu Mihai-Leonida, Berghea-Neamţu Cristian-Ştefan

Validarea gravităţii astmului bronşic şi a evoluţiei acestuia sub tratamentul de fond prin evaluarea oxidului nitric în aerul exhalat

168-170
Simina Iulia-Ida, Muntean Rodica-Ana

Conferenţiarul Alexei Chirlici. Omagiu la la 70 de ani

171-171

Academicianul Diomid Gherman – patriarhul neurologiei din Republica Moldova

172-172