IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-11 15:29
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 5 / 2013  (5 din 5)85    
 2013  (5 din 5)497    
Nr. 5(14) 85
Nr. 4(14) 88
Nr. 3(14) 154
Nr. 2(14) 86
Nr. 1(14) 84
 2012  (5 din 5)497    
Nr. 5(13) 85
Nr. 4(13) 118
Nr. 3(13) 103
Nr. 2(13) 126
Nr. 1(13) 65
 2011  (5 din 5)465    
Nr. 5(12) 71
Nr. 4(12) 104
Nr. 3(12) 128
Nr. 2(12) 82
Nr. 1(12) 80
 2010  (5 din 5)528    
Nr. 5(11) 72
Nr. 4(11) 111
Nr. 3(11) 145
Nr. 2(11) 112
Nr. 1(11) 88
 2009  (5 din 5)449    
Nr. 5(10) 53
Nr. 4(10) 119
Nr. 3(10) 92
Nr. 2(10) 104
Nr. 1(10) 81
 2008  (5 din 5)421    
Nr. 5(9) 54
Nr. 4(9) 115CZU
Nr. 3(9) 117
Nr. 2(9) 55
Nr. 1(9) 80
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (30.04.2009-31.12.2013)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole28573566299575994
Volume30843351466
Total2887365063459065

Vizualizări   3184Descărcări   61

Conţinutul numărului de revistă

85 ani de la naşterea profesorului universitar Natalia Cherdivarenco - figură marcantă în ştiinţele medico-biologice 5-6
Mihail Ştefaneţ, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, om emerit la 70 de ani 7-9
Internaţionalizarea învăţământului superior medical în contextul dezvoltării strategice a USMF „Nicolae Testemiţanu” 10-14
Ababii Ion , Gavriliuc Mihail , Beţiu Mircea , Gramma Rodica
Structura aparatului nervos al plexurilor coroide din ventriculele creierului uman 15-19
Darii Alic , Jiţa Victor , Catereniuc Ilia
Aspecte inedite privind structurile glomice ale aortei 19-23
Hacina Tamara
Anatomia bazinului osos feminin. importanţa lui aplicativă 24-27
Bezdîga Marina
Anatomical variations of renal excretory system 28-34
Covantsev Serghei
Accessory liver fissures and their clinical significance 35-39
Covantsev Serghei
Collateral circulation in femoral artery disease 40-47
Curuci Axenia , Tabac Radu , Babară Alexandr
Anatomical variations of axillary artery with clinical implications 47-55
Covantsev Serghei , Tabac Radu , Suman Serghei , Suman Ala , Somţova Iana
Asimetria ventriculelor laterali la pacienţii cu migrenă 55-59
Macriţchi Sandu
The role of mast cells in type i diabetes mellitus 60-64
Covantsev Serghei , Ciolac Dumitru
The role of mast cells in inflammatory reaction in burn injury and postburn regeneration 64-70
Covantsev Serghei , Ciolac Dumitru
Variantele şi anomaliile de dezvoltare ale splinei 70-76
Ghereliuc Vitalie
Nervul terminal – aspecte filogenetice şi morfofuncţionale (revista literaturii) 76-83
Arteni Ion
Contractura Dupuytren – aspecte morfoclinice 83-91
Vacula Ion
Rolul aparatului ligamentar în biomecanica coloanei vertebrale (revista literaturii 91-95
Macriţchi Sandu
Referitor la victimizarea persoanelor de vârsta a treia 96-99
Baciu Gheorghe , Rolinsky Tudor , Jardan Octavian
Femeia – victimă intrafamilială (Revista literaturii) 99-103
Baciu Gheorghe , Grăjdeanu Luminiţa , Bondarev Anatolii
Caracteristica medico-legală a traumelor mecanice letale 104-107
Lungu Eduard , Cealîi Artiom , Şarpe Vasile
Pruncuciderea în aspect medico-legal (Revista literaturii) 107-111
Odovenco Victor , Sambriş Violina , Anass Kilani
Modificările proceselor de oxidare cu radicali liberi şi protecţiei antioxidante în intoxicaţia cu CCL4 şi influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină 112-118
Andronache Lilia , Tagadiuc Olga , Sardari Veronica , Ştîrba Olga , Popa Veaceslav , Gudumac Valentin
Modificările indicilor metabolismului adenilic în hepatopatia experimentală şi sub influenţa unor compuşi biologic activi autohtoni 118-124
Tagadiuc Olga , Sardari Veronica , Ştîrba Olga , Andronache Lilia
Influenţa unor compuşi biologic activi noi asupra principalilor indici ai metabolismului glucidic în hepatopatia experimentală 124-130
Sardari Veronica , Tagadiuc Olga , Ştîrba Olga , Andronache Lilia , Gudumac Valentin
Activitatea hidrolazelor lizozomale renale în intoxicaţia cu etilenglicol şi influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni 130-136
Tagadiuc Olga , Ceban Emil , Sardari Veronica , Ştîrba Olga , Andronache Lilia
Indicii metabolismului tiol-disulfidic în ficat în ciroza hepatică experimentală şi influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină 136-142
Andronache Lilia , Tagadiuc Olga , Sardari Veronica , Ştîrba Olga , Gudumac Valentin
Modificările indicilor metabolismului proteic în hepatopatia experimentală şi influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni 142-148
Popa Veaceslav , Andronache Lilia , Ştîrba Olga , Maistrenco Galina , Niguleanu Vasile
Căile de transducţie a semnalelor moleculare şi rolul lor în proliferarea şi supravieţuirea celulelor normale şi canceroase 148-153
Simionică Eugeniu
Osteoporoza secundară hepatică 153-158
Motriuc Veronica
The possible use of C-peptide in type I diabetes 158-162
Covantsev Serghei
Particularităţile luminescenţei tioindatului de zinc dopat cu mangan 163-168
Aramă Efim , Vovc Victor , Gheorghiţă Eugen , Pîntea Valentina , Munteanu-Gubceac Natalia , Melinte Victoria
Trainingul cognitiv la persoanele cu edentaţie parţială şi dereglări cognitive 168-174
Lacusta Victor , Savocikin Rita , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la pacienţi cu edentaţie parţială 174-179
Lacusta Victor , Savocikin Rita , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Modificări hemodinamice în cadrul şocului hemoragic pe fondal de etanolism la resuscitarea prin inhibitorul nos difetur şi Dextran 70 179-183
Vişnevschi Anatolie , Todiraş Stela , Vişnevschi Sergiu , Todiraş Nadejda , Daranuţa Ion
Statutul biochimic şi imun la pacienţii cu sepsis 183-187
Glavan Danu , Cuciuc Valeriu , Cernit Veronica
Evidenţierea particularitaţilor atenţiei şi memoriei în baza aplicării triadei de teste Şulte-Luria-Benton 187-191
Litovcenco Anatolii , Savocikin Rita , Ivanov (Litovcenco) Mihaela
Aspecte patogenetice în utilizarea plantelor medicinale în tratamentul afecţiunilor hepatice 192-195
Romanschii Andrei
Activitatea elastazei neutrofilice în politraumatism asociat cu leziunea pulmonară acută 195-199
Stratulat Liubovi , Lozovanu Svetlana , Grosu Victoria
Patogenia remodelării cardiace în hipertensiunea arterială (Revista literaturii) 199-203
Costandachi Maria
Reţele neuronale ale SNC implicaţii fiziologice şi fiziopatologice 203-206
Lupu Ludmila
Influienţa anxietăţii, stresului şi stării emotive asupra fiziologiei cardio-respiratorii 207-211
Caracaş Anastasia , Crudu Mihail , Uşurelu Iurie
Importanţa metodei PCR în diagnosticul infecţiei congenitale cu citomegalovirus 212-217
Chirca Aliona , Vişnevschi Anatolie , Gheciu Natalia
Testul HPV- detectarea şi genotiparea tulpinilor cu risc oncogen înalt / scăzut 217-222
Gheciu Natalia , Vişnevschi Anatolie , Chirca Aliona
Tesutul adipos - organ multifuncţional 223-228
Sîrbu Natalia , Vişnevschi Anatolie , Turea Vasile
Importanţa diagnostică a Glutation-S-transferazei clasa Pi (GSTP1) în cancerul de prostată 229-235
Melnic Olga , Vişnevschi Anatolie , Locoman Iacob
Acţiunea entomopreparatelor asupra imunităţii umorale şi celulare 236-239
Ghicavâi Victor , Pogonea Ina , Bacinschi Nicolae , Ghinda Serghei
Aspecte ale acţiunii hipolipemiante a preparatului Doresan 239-240
Gavriluţa Vadim , Guşuilă Gheorghe , Ghicavâi Victor
Proprietăţile vasoconstrictoare ale derivatului izotioureic-izoturon pe fondal de blocare a receptorilor adrenergici cu prazosin 243-247
Stratu Ecaterina , Ghicavâi Victor , Coreţchi Ianoş , Chiriac Tatiana
Magneziul şi preparatele medicamentoase 247-251
Podgurschi Lilia , Ghicavâi Victor , Pogonea Ina , Ţurcan Lucia
Caracterizarea comparativă a modificărilor unor indici ai metabolismului lipidic în funcţie de regimul oxigenării hiperbarice 251-259
Gonciar Veaceslav , Cheptea Eduard
Unele efecte ale interacţiunii asocierii izoturonului, diazepamului, propranololului cu oxigenul hiperbaric la nivelul metabolismului lipidic 260-269
Cheptea Eduard , Gonciar Veaceslav
Studiul toxicităţii acute a nanoparticulelor de argint 270-273
Scutar Corina , Gonciar Veaceslav , Peredelcu Rodica , Pavlovschi Ivan , Scutari Oleg
Activitatea antimicrobiana a enoxilului in conditii clinice 273-277
Cerlat Sergiu
Particularitaţile de acţiune a benzituronului pe fondal de blocare adrenergică 277-279
Chiriac Tatiana
Acţiunea izopropilfosfit-s-izopropilizotiuroniului şi asocierii lui cu hexametoniul asupra oxigenării sanguine) 280-285
Coreţchi Ianoş , Orlioglo Alexandru , Babici Denis
Medicina personalizată – un imperativ al timpului 285-288
Ţurcan Lucia , Podgurschi Lilia , Ghicavâi Victor
Utilizarea hepatiprotectoarelor în tratamentul ambulator al hepatitelor cronice 289-294
Bacinschi Andrei
Utilizarea silimarinei şi ademetioninei în tratamentul complex al pacienţilor cu ciroză hepatică 294-301
Bacinschi Andrei
Selectarea şi utilizarea raţională a analgezicelor în durerea nociceptivă) 302-308
Gheorghiţa Cornel
Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor privind stagiile de practică la facultatea de farmacie a USMF „Nicolae Testemiţanu” 309-314
Ciobanu Nicolae , Bezverhni Zinaida , Sitaru Tatiana
Dimensiunile polipragmaziei şi politerapiei în condiţii de ambulator şi staţionar 314-318
Brumărel Mihail , Adauji Stela , Nicolenco Anastasia
Aspectele etice ale farmacistului în asistenţa cu medicamente a populaţiei 318-322
Brumărel Mihail , Adauji Stela , Talmaci Elena
Repere conceptuale privind activitatea de marketing a farmaciei de acces public 322-326
Brumărel Mihail , Iuresco Tatiana
Analiza proceselor de judecată în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice 327-334
Safta Vladimir , Panceva Svetlana , Lupu Mihail
Consumul medicamentelor compensate în tratamentul maladiilor cardiovasculare şi diabetului zaharat 334-339
Brumărel Mihail , Chiţan Elena , Dogotari Liliana , Tudosan Reghina
Analiza de marketing a medicamentelor utilizate în tratamentul diabetului zaharat 339-343
Dogotari Liliana , Chiţan Elena
Aspecte ale asistenţei farmaceutice în zonele rurale 344-347
Peschin Anatolie , Bezverhni Zinaida
Caracteristica sistemului autohton de producere a medicamentelor 348-353
Adauji Stela , Brumărel Mihail , Ciobanu Nadejda , Purice Elena
Preparate antibacteriene şi regenerante combinate pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova 353-357
Bobrov Elena , Uncu Livia , Valica Vladimir , Staver Olga , Uncu Andrei
Studiul monitorizării interacţiunilor medicament-aliment la nivel de farmacii comunitare 357-360
Uncu Livia , Jardan Diana , Valica Vladimir , Treapiţina Tatiana , Uncu Andrei
Studiul interacţiunilor medicament-aliment în grupul anticoagulantelor cumarinice 361-364
Uncu Livia , Jardan Diana , Vîslouh Oxana , Suvorchina Olga , Moiseev Ana , Uncu Andrei
Studii accelerate de stabilitate ale soluţiilor injectabile şi perfuzabile în ambalaj de sticlă şi de plastic 364-368
Uncu Livia , Păduraru Rodica , Vîslouh Oxana , Bobrov Elena , Mazur Ecaterina , Sârbu Natalia
Dozarea cloramfenicolului şi a acidului boric în suspensia antiacneică cu sulf 369-372
Bobrov Elena , Cojocaru-Lesnic Doiniţa , Guranda Diana , Uncu Livia , Vîslouh Oxana , Suvorchina Olga
Evoluţia cercetărilor privind descoperirea de noi agenţi antituberculoşi 372-379
Uncu Andrei , Valica Vladimir , Bobrov Elena , Vîslouh Oxana , Moiseev Ana
Evaluarea compoziţiei substanţelor fenolice ale unor specii de plante din familia Lamiaceae 379-382
Casian Igor , Casian Ana , Ungureanu Ion
Germaniul împotriva cancerului 382-388
Chistruga Loghin , Motroi Luminiţa
Medicina personalizată – un imperativ al medicinii viitorului 388-391
Ungureanu Alina , Rusnac Liliana , Parii Sergiu , Valica Vladimir
Aspecte farmaceutice al isoconazolului 392-395
Podgornîi Ana , Valica Vladimir , Macaev Fliur , Uncu Livia
Nanotehnologii farmaceutice – aplicare şi perspective 396-401
Anton Mihai , Diug Octavian , Diug Eugen , Ciobanu Nicolae , Guranda Diana
Fitopreparate cu acţiune hepatoprotectoare în Republica Moldova 405-408
Cojocaru-Toma Maria , Ivanciuc Daniela
Identificarea şi dozarea acidului ascorbic în pseudofructe de măceş (ROSAE CANINAE FRUCTUS) din diferite zone ale Republicii Moldova 408-411
Cojocaru-Toma Maria , Eni Veronica
Conţinutul polifenolic în extracte uscate de Hypericum perforatum L. din flora Republicii Moldova 411-416
Benea Anna
Activitatea antiinflamatorie a extractelor din specia Centaurea Cyanus L. 416-418
Chiru Tatiana , Bacalov Iurie , Nistreanu Anatolie
Acţiunea extractului alcoolic din rădăcină şi inflorescenţă de Echinacea purpurea (l.) moench în al doilea an de vegetaţie asupra unor indici fiziologici în perioada de astenie (iarnă-primăvară 418-423
Melnic Victor , Bacalov Iurie , Ungureanu Ion , Ţurcanu Veaceslav , Sula Mariana