IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 11:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (5 din 5)498
  2012  (5 din 5)497
  2011  (5 din 5)465
  2010  (5 din 5)514
  2009  (5 din 5)459
  2008  (5 din 5)417
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole2850140506720133
Volume3038829722
Total2880144389620855

Vizualizări   967Descărcări   2

Conţinutul numărului de revistă

Henrieta Rudi – igienist remarcabil (la 75 ani de la naştere) 5-8
Ostrofeţ Gheorghe
Efectul antibacterian al unor compuşi organici noi din rîndul sulfanilamidelor 9-13
Prisacari Viorel, Buraciova Svetlana, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Dinamica morbidităţii şi unele particularităţi epidemiologice în hepatitele cronice, ciroze şi cancer hepatic primar în Republica Moldova 14-25
Prisacari Viorel, Paraschiv Angela
Studiu asupra epidemiologiei infecţiilor septico-purulente nosocomiale postchirurgicale în staţionarele de chirurgie abdominală şi traume multiple 25-32
Paraschiv Angela
Aspecte economice în hepatita virală B cronică cu activitate virală minimală 33-38
Tabac Vasile
Componenţa bacteriocenozei intestinale la copii în perioada timpurie postnatală 39-44
Sainsus Natalia, Velciu Aliona, Timoşco Maria, Proca Victoria
Aplicarea metodelor de modelare şi a instrumentelor epidemiologice pentru modelarea scenariilor de cost-eficienţă a strategiilor de combatere a infecţiei cu hiv/sida în Republica Moldova 44-49
Ionaşcu Gabriela
Modelarea matematică în studierea procesului epidemic în sifilis şi alte infecţii cu transmitere sexuală 50-57
Beţiu Mircea
Ecologia şi fenomenul sănătăţii umane. vii a. uniecosistemica integrităţii viului şi ciclul vital individual al omului: viaţa real trăită şi durata posibilă a vieţii. partea 1 continuare 58-65
Sprinceanu Gheorghe
Ecologia şi fenomenul sănătăţii umane. vii b. durata posibilă a vieţii, vârsta reală şi starea biologică dinamică, lonvegitatea naturală reală şi aşteptată, veleatul real al omului în sens de integritate uniecosistemică. partea 2 continuare 65-76
Sprinceanu Gheorghe
Probleme actuale ale igienei muncii operatorilor la computere 76-78
Tihon Aliona, Ostrofeţ Gheorghe, Croitoru Cătălina
Utilizarea computerului şi reacţia sistemului neuro-muscular 79-84
Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe, Tihon Aliona, Popovici Vera, Turcanenco Mihail, Mosenz Irina
Factorii ocupaţionali şi influenţa lor asupra sănătăţii utilizatorilor de computere 85-88
Tafuni Ovidiu
Câmpurile electromagnetice generate de computere şi sănătatea publică 89-92
Tafuni Ovidiu, Butacov Ghenadie
Aspecte ale morbidităţii angajaţilor fabricii de confecţii S.A. „Ionel” 92-95
Friptuleac Grigore, Meşina Victor, Grigoriţă Iurie
Evaluarea indicilor spirografici şi a atenţiei elevilor cu afecţiuni respiratorii cronice 95-99
Friptuleac Grigore, Cazacu-Stratu Angela
Alimentaţia, ca factor de risc pentru dezvoltarea constipaţiilor la gravide. 100-103
Samohvalov Elena
Asigurarea condiţiilor igienice în instituţiile de învăţământ –componentă de bază în asigurarea calităţii procesului educational 103-109
Cebanu (Slutu) Lilia, Mija Violeta, Cebanu Serghei, Hăbăşescu Ion
Dinamica şi structura morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la angajaţii S.A. „Glass container company” 110-114
Colţa Victoria
Analiza comparativă a calităţii apei din raioanele Edineţ şi Leova 114-118
Ciobanu Elena, Lupu Svetlana, Pistriuga Aliona
Caracteristica igienică a apei potabile din regiunea de sud a Republicii Moldova. Raionul Taraclia 118-121
Ciobanu Elena, Necrasov A
Caracteristica igienică a alimentaţiei sportivilor liceului internat republican cu profil sportiv (LIRPS) 121-126
Rubanovici Vladislav
Importanţa igienică a seleniului 126-129
Iutiş Marin
Factorii de risc profesional al medicului în Republica Moldova 129-134
Hîţu Valeriu, Sochircă Octavian, Crivoi Ana
Fast food-ul: un mod de alimentare sau o cale a patologiilor 134-138
Răcilă Renata
Stresul - provocare sau adaptare. Cauzele si igiena necesară 138-142
Zestre Carolina
Probleme conceptuale de dezvoltare a telemedicinii în Republica Moldova 143-147
Lozan Oleg
Dinamica mortalităţii copiilor de la 0 la 18 ani în Republica Moldova, pentru perioada anilor 2003 – 2008 147-151
Eţco Constantin, Moroşanu Mihail, Bejenaru Sergiu
Modelul personalităţii profesorului ideal al instituţiei de învăţământ superior medical 151-155
Moroşanu Mihail, Fornea Iuliana
Oportunităţi de dezvoltare a sistemul de asistenţă medicală din Republica Moldova pe baza experienţei Olandei 155-162
Nemerenco Ala
Măsurarea calităţii sau validarea performanţei în asistenţa medicală primară 162-166
Nemerenco Ala
Rolul medicului de familie în promovarea sănătăţii 167-172
Eţco Constantin, Buta Galina
Educaţia pentru sănătate, educator de sănătate – aspecte strategice 172-175
Moroşanu Mihail, Nichiforciuc Eugen, Pîrţac Viorel
Promovarea sănătăţii prin intermediul efortului fizic dirijat 176-180
Tomaş Galina
Consolidarea procesului de educaţie pentru sănătate drept măsură de fortificare a sănătăţii tinerii generaţii 180-184
Guştiuc Vasile
Vigilenţa medicului de familie în depistarea precoce a cancerului pulmonar şi argumentarea elaborării programului "fumatul şi cancerul" 184-187
Bulbuc Grigore, Jovmir Vasile, Machidon Vitalie
Evaluarea activităţii curative a secţiei boli interne nr.1 în condiţiile de asigurări medicale obligatorii pentru sănătate 187-193
Drăguţă Nelea, Matcovschi Sergiu, Zavatin Galina, Dumitraş Tatiana, Nicolenco I., Toma Vasile, Brânză Maria, Pinzari Ana
Rolul expertizei medicale a vitalităţii în protecţia socială şi recuperarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi 193-196
Israfilov Marina
Cu privire la fişa medicală de triaj 196-199
Pîsla Mihail, Ostaficiuc Radu
Calitatea îngrijirilor medicale în staţionar 199-202
Godoroja Vasile
Analiza serviciului stomatologic în Republica Moldova în condiţii de asigurări obligatorii de asistenţa medicală 202-206
Siminovici Svetlana
Avantajele şi dezavantajele noii sisteme de certificare medicală a personalului aeronautic 206-210
Vatamanu Mihaela
Invaliditatea prin tulburări mentale şi de comportament ca problema medico-socială 210-212
Spinei Larisa
Aspectele medico-sociale ale invalidităţii infantile din raionul Ungheni 212-218
Scurtu Lilia
Aspecte epidemiologice ale condiţiilor de instruire şi problemele de sănătate a adolescenţilor încadraţi în şcolile profesionale 218-223
Manole Virgil
Unele particularităţi medico-sociale a populaţiei vârstnice, ca problemă de sănătate publică 223-227
Celac Adelina
Unele viziuni asupra implimentării a unui program de sănătate a lucrătorilor din sectorul agricol al raionului Călăraşi 227-232
Lupu Nicolae
Unele direcţii de dezvoltare a sistemului de sănătate în Republica Moldova 233-237
Florea Marina
Actualitatea, cauzele principale şi consecinţele naşterii premature 237-241
Erhan Petru
Tuberculoza la copii 241-245
Vîlc Valentina
Impactul fenomenului rezistenţei antituberculoase 246-251
Nepoliuc Liubovi
Perspective de optimizare a tratamentului tuberculozei în Republica Moldova 251-256
Domente Liliana
Tratamentul pacienţilor cu diabetul zaharat de tip 1 256-259
Coşciug Irina
Impactul intervenţiilor de modificare a comportamentului asupra dereglărilor metabolice în diabetul zaharat tip 2 259-268
Suveică Luminiţa
Eficacitatea, accesibilitatea şi calitatea în sistemul sănătăţii 268-271
Ciubotaru Petru
Impactul radiaţiilor ionizante asupra stării sănătăţii copiilor participanţilor la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobîl 278-283
Bahnarel Ion
Cancerul de col uterin – o problemă globală de sănătate publică 283-288
Şaptefraţi Lilian
Regionalizarea asistenţei medicale spitaliceşti – instrument pentru optimizarea activităţii sectorului spitalicesc 288-294
Hâncu Oleg
Premizele implementării conturilor naţionale de sănătate în R. Moldova 294-299
Banari Doina
Evaluarea relevanţei indicatorilor de performanţa in amp hipertensiunea arterală şi depistarea precoce a cancerului 299-306
Tomacinschii Angela
Fortificarea managementului resurselor umane din sistemul sănătăţii – probleme şi perspective 306-310
Jelamschi Nicolae
Maladiile transmisibile – prevenirea şi combaterea în situaţii de criză 311-315
Grosu Vadim
Imunizările în Republica Moldova – o prioritate în sănătatea publică 315-321
Osoianu Iurie
Accesul populaţiei la servicii de sănătate 322-324
Urîtu Grigore
Cefaleea cervicogenă (cc) şi unele aspecte etiopatogenice 322-326
Gherman Diomid, Vaşchevici Rodica
Abordări ale calităţii serviciilor medicale prin prisma satisfacţiei pacienţilor 325-329
Damaschin-Rughină Lilia
Rezultatele studiului preliminar privind opinia medicilor de familie din Republica Moldova despre locul medicinei de familie în sistemul de sănătate 329-332
Zarbailov Natalia
Aspectele medico – sociale ale hepatitelor virale cronice la adulţi în Republica Moldova 333-336
Nichita Svetlana
Conceptul programului informaţional medical pentru oficiul medicului de familie implementat în clinica universitară de asistenţă medicală primară a USMF “Nicolae Testemiţanu” 336-340
Popov Irina
Sănătatea copilului din Sudan 340-343
Abdelmagid Abdelrahman
Planificarea carierei viitorilor specialişti în medicină 344-348
Babără Elena
Modelele sociale şi valorile personalităţii studenţilor USMF “N. Testemiţanu” 348-353
Mecineanu Elena
Socionica – tipologia psihosocială a personalității 354-358
Meleca Olga
Групповые формы учебной деятельности как фактор интенсификации обучения в вузе 359-364
Arnaut Mariana
Noua dimensiune a metodologiei eticii epocii tehnologiilor globale: analiză teoretico-filosofică 364-368
Ţîrdea Teodor
Noua dimensiune a metodologiei eticii epocii tehnologiilor globale: analiză teoretico-filosofică 364-368
Ţîrdea Teodor
Implicaţii axiologice în medicina contemporană 368-371
Ojovanu Vitalie
Implicaţii axiologice în medicina contemporană 368-371
Ojovanu Vitalie
Civilizaţia globalizată din perspectiva eticii globale 372-375
Eşanu Anatol
Civilizaţia globalizată din perspectiva eticii globale 372-375
Eşanu Anatol
Rolul practicilor bioetico-medicale in contextul implimentării imperativelor strategice de supravieţuire a omenirii 376-379
Sprincean Serghei
Rolul practicilor bioetico-medicale in contextul implimentării imperativelor strategice de supravieţuire a omenirii 376-379
Sprincean Serghei
Problema procreării în gândirea patristică: analiză etico–filosofică 379-382
Banari Ion
Problema procreării în gândirea patristică: analiză etico–filosofică 379-382
Banari Ion
Impactul tehnologiilor informaţionale în strategia de asigurare a securităţii umane: analiză metodologico-bioetică 383-387
Scripnic Elena
Impactul tehnologiilor informaţionale în strategia de asigurare a securităţii umane: analiză metodologico-bioetică 383-387
Scripnic Elena
Omul în lumea tehnologiilor informaţionale performante: aspecte teoretico-filosofice şi sociale 388-392
Cobzac Diana
Omul în lumea tehnologiilor informaţionale performante: aspecte teoretico-filosofice şi sociale 388-392
Cobzac Diana
Fenomenul genialităţii: origini şi aspecte psiho-sociale 392-398
Damaşcan Dorin
Fenomenul genialităţii: origini şi aspecte psiho-sociale 392-398
Damaşcan Dorin
Bioterorismul – subiect principal în cadrul paradigmei de supravieţuire a umanităţii 398-401
Harabagiu Diana
Bioterorismul – subiect principal în cadrul paradigmei de supravieţuire a umanităţii 398-401
Harabagiu Diana
Abordarea bioetică a malpraxisului în oftalmologie 401-406
Bendelic Mihaela
Abordarea bioetică a malpraxisului în oftalmologie 401-406
Bendelic Mihaela
Retenţia psihică şi tulburările cognitive în anemia fierodeficitară la copii 406-408
Ţurea Valentin, Rotari Adrian, Vicol Marian
Retenţia psihică şi tulburările cognitive în anemia fierodeficitară la copii 406-408
Ţurea Valentin, Rotari Adrian, Vicol Marian
Deficienţa psiho-cognitivă, şi dereglările comportamentale în epilepsie la copii de vârstă fragedă 409-413
Ţurea Valentin
Deficienţa psiho-cognitivă, şi dereglările comportamentale în epilepsie la copii de vârstă fragedă 409-413
Ţurea Valentin, Rotari Adrian
Aspecte bioetice ale experimentelor pe oameni (studiul clinic) 413-417
Molcean Ala
Aspecte bioetice ale experimentelor pe oameni (studiul clinic) 413-417
Molcean Ala
Unele aspecte bioetice ale psihiatriei 417-422
Chiosa-Chiaburu Doina
Unele aspecte bioetice ale psihiatriei 417-422
Chiosa-Chiaburu Doina
Discursul filosofiei contemporane în bioetică 422-426
Lîsîi Corneliu
Discursul filosofiei contemporane în bioetică 422-426
Cebanu Alexandru
Bioetica şi reglementarea cercetării celulelor stem embrionare 426-429
Lîsîi Corneliu
Bioetica şi reglementarea cercetării celulelor stem embrionare 426-429
Lîsîi Corneliu
Aspecte bioetice ale xenotransplantologiei 429-434
Gudumac Veronica
Aspecte bioetice ale xenotransplantologiei 429-434
Gudumac Veronica
Interconexiuni filosofico-religioase: pretext de abordări bioetice 434-438
Cocieru Gabriela
Interconexiuni filosofico-religioase: pretext de abordări bioetice 434-438
Cocieru Gabriela
In memoriam Grigore Vieru „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi” 439-443
Mincu Eugenia, Chiriac Argentina
Frazeologisme somatice cu lexemul oeil/ochi/glaz în limbile franceză,română şi rusă 443-446
Cuniţchi-Ţurcan Nadejda, Lupu Larisa
Probleme de cultivare a vocabularului limbii române 447-450
Cravcenco Svetlana
Controverse de corectitudini la lecţiile de limba română 450-453
Busuioc Aliona, Ţurcan Natalia