IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-22 22:02
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)61
  2016  (3 din 1)50
  2015  (1 din 1)12
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1762373273817593
Volume82523406
Total184262551144

Vizualizări   265Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Integrarea europeană şi reforma sistemului bancar din Republica Moldova: cazul schemelor de garantare a depozitelor

5-18

CZU: 336.71(478)+327(478):061.1EU

Ţugui Eduard

Durabilitatea ca element al arhitecturii ciclului de viaţă a produsului touristic rural şi motor de capitalizare a dezvoltării rurale

19-29

CZU: 338.48(478-22)

Duca-Gribincea Aurelia, Gribincea Corina

Grija faţă de orfani în timpul marelui război (1916-1918) – Mănăstirile Agapia şi Văratec

30-40

CZU: 94(498)"1916-1918"

Cotan Claudiu

Transportul rutier de persoane în regim de taxi

41-47

CZU: 656.131(478)

Mihalache Iurie

Nulitatea relativă a declaraţiilor bănuitului, învinuitului şi ale inculpatului

48-59

CZU: 343.13

Popovici Tudor, Echimciuc Ghenadie

Democraţia ca fenomen social: repere conceptual-teoretice / democracy as a social phenomenon: conceptual-theoretical references

60-80

CZU: 316.334.3:321+321.01.7

Varzari Pantelimon, Arhip Sorin, Dubcoveţchi Ana

Economcs of education as reflection of investments in the national economy / Economia educaţiei ca reflectare a investiţiilor în economia naţională / Экономика образования как отражение качества инвестиций в народное хозяйство

81-89

CZU: 330.142+37.0

Munteanu Andrei

Retrospective on drinking water quality and health status of the population in region Ungheni /Retrospectivă asupra calităţii apei potabile şi stării sănătăţii populaţiei din raionul Ungheni /Ретроспективный анализ качества питьевой воды и состояния здоровья населения района Унгень

90-97

CZU: 574:614.777(478)

Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia, Aşevschi Valentin, Para Iulian

Starea actuală în domeniul armonizării cu politicile şi strategiile de mediu ale securităţii ecologice a Uniunii Europene

98-110

CZU: [349.6+574]:061.1EU

Aşevschi Valentin, Bulmaga Ion, Cepoi Olesea, Moroşan Victoria

Recenzie asupra manualului „Sanologie şi ecologie umană”, autori: V. Aşevschi, A. Crivoi

113-116

CZU: 614:504.75

Andrieş Lucia

Recenzie asupra manualului „Igiena mediului”, autori: V. Aşevschi, A. Crivoi

117-119

CZU: 614.7

Voloşciuc Leonid, Bulimaga Constantin, Erhan Dumitru, Sofroni Valentin