IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-15 14:04
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  3-4 / 2018  (2 din 2)24CZU
 2018  (2 din 2)53
Nr. 3-4(19-20) 24CZU
Nr. 1-2(17-18) 29CZU
 2017  (2 din 2)61
Nr. 3-4(15-16) 44CZU
Nr. 1-2(13-14) 17CZU
 2016  (3 din 1)50
Nr. 1(9) 11CZU
Nr. 3-4(11-12) 18CZU
Nr. 2(10) 21CZU
 2015  (1 din 1)12
Nr. 4(8) 12CZU
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole17690549314817593
Volume87387570
Total184979363718

Vizualizări   851Descărcări   90

Conţinutul numărului de revistă

Improvement Of Psychological And Pedagogical Competences Of Didactic Staff Of Komrat State University In The System Of Lifelong Learning5-10

DOI: 10.5281/zenodo.3360571

CZU: 378.12

Zahariya Sergei
Interdisciplinaritatea studiilor europene11-20

DOI: 10.5281/zenodo.3360576

CZU: 378.147.02

Străuţiu Eugen
Palierele nexus în reprezentarea socială a liderilor21-30

DOI: 10.5281/zenodo.3360580

CZU: 316.6:316.46

Şleahtiţchi Mihail
Libertatea, filosofii şi politica31-41

DOI: 10.5281/zenodo.3360585

CZU: 1/14

Guţu Ana
Tendinţe şi provocări contemporane în dezvoltarea sistemului de învăţământ superior42-48

DOI: 10.5281/zenodo.3360589

CZU: 378.1(478)

Bodrug-Lungu Valentina
Social Work Doctoral Education: Current Trends And Challenges49-52

DOI: 10.5281/zenodo.3360595

CZU: 378.2

Tranziţiile paradigmatice moderne în interpretarea relaţiei învăţare-dezvoltare la studenţi53-63

DOI: 10.5281/zenodo.3360597

CZU: 378.147.02-057.87

Botnari Valentina
Aspecte interdisciplinare ale fenomenului violenţei în familie64-70

DOI: 10.5281/zenodo.3360599

CZU: 316.624:316.356.2

Gonţa Victoria
Analiza managerială în spitale şi rolul acestora la dezvoltarea economică71-79

DOI: 10.5281/zenodo.3360601

CZU: 005.6:614.2(498)

Lîsîi Aliona
Fidelizarea şi loializarea clienţilor – componentă strategică de dezvoltare a afacerii80-85

DOI: 10.5281/zenodo.3360607

CZU: 339.138+366.1

Chiriac Lilia
Managementul produselor apicole în Republica Moldova86-89

DOI: 10.5281/zenodo.3360610

CZU: 638.1:[005+339.138](478)

Lîsîi Aliona
Dezvoltarea economică şi competitivă a Republicii Moldova90-97

DOI: 10.5281/zenodo.3360615

CZU: [338.22+339.137.2](478)

Moroi Elena
Features of Determining Indicators of Operating Activitiy in Evaluating the Economic Security of Enterprise98-107

DOI: 10.5281/zenodo.3360619

CZU: 005.52:334.7

Ianioglo Alina
Particularităţile marketingului în organizaţii necomerciale108-115

DOI: 10.5281/zenodo.3360621

CZU: 339.138:061.2

Melnic Georgeta
Managementul unităţilor spitaliceşti – obiective, competenţe şi strategii116-123

DOI: 10.5281/zenodo.3360623

CZU: 614.2:005

Lîsîi Aliona
Прогнозирование экономического механизма природопользования124-128

DOI: 10.5281/zenodo.3360629

CZU: 330.341+504.062:330.15

Особенности формирования стратегии национального брендинга грузии129-137

DOI: 10.5281/zenodo.3360633

CZU: 339.138:659.126(479.22)

Micro and Small Business and Government Support Policy în Georgia144-148

DOI: 10.5281/zenodo.3361171

CZU: 336.53:334.72.012.63/.64(479.22)

Creşterea competitivităţii economiei naţionale prin ameliorarea climatului de afaceri149-155

DOI: 10.5281/zenodo.3361173

CZU: [334.72+338.1](478)

Moroi Elena
Internationalisation Of Higher Education: Teaching And Learning Challenges In A Multicultural Classroom156-160

DOI: 10.5281/zenodo.3361177

CZU: 378.1

Gorobeț Evelina
Aspecte ale sacrului în poezia lui Grigore Vieru161-166

DOI: 10.5281/zenodo.3361181

CZU: 821.135.1-1(478).09

Rolul şi esenţa factorilor ce favorizează comportamentul etic al tânărului specialist167-171

DOI: 10.5281/zenodo.3361187

CZU: 174-053.6

Cărbune Natalia
Impactul valorilor interculturale asupra dimensiunii morale a personalităţii172-178

DOI: 10.5281/zenodo.3361189

CZU: 316.613:159.92/.95+37.034

Antoci Diana
Şcoala doctorală: tendinţe contemporane şi perspective de dezvoltare179-185

DOI: 10.5281/zenodo.3361191

CZU: 378.2

Tolstaia Svetlana