IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-16 02:59
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2021  (1 din 4)15    CZU
 2021  (1 din 4)15    
Nr. 1(62)15CZU
 2020  (4 din 4)54    
Nr. 4(61)16CZU
Nr. 3(60)12CZU
Nr. 2(59)12CZU
Nr. 1(58)14CZU
 2019  (4 din 4)47    
Nr. 4(57)11CZU
Nr. 3(56)10CZU
Nr. 2(55)13CZU
Nr. 1(54)13CZU
 2018  (4 din 4)48    
Nr. 4(53)13CZU
Nr. 3(52)11CZU
Nr. 2(51)14CZU
Nr. 1(50)10CZU
 2017  (4 din 4)41    
Nr. 4(49)8CZU
Nr. 3(48)10CZU
Nr. 2(47)12CZU
Nr. 1(46)11CZU
 2016  (4 din 4)56    
Nr. 4(45)13CZU
Nr. 3(44)13CZU
Nr. 2(43)16CZU
Nr. 1(42)14CZU
 2015  (4 din 4)65    
Nr. 4(41)14CZU
Nr. 3(40)19CZU
Nr. 2(39)17CZU
Nr. 1(38)15CZU
 2014  (4 din 4)45    
Nr. 3714
Nr. 368
Nr. 3510
Nr. 3413
 2013  (4 din 4)47    
Nr. 3312
Nr. 3210
Nr. 3113
Nr. 3012
 2012  (4 din 4)41    
Nr. 299
Nr. 2810
Nr. 2711
Nr. 2611
 2011  (4 din 4)39    
Nr. 2510
Nr. 249
Nr. 238
Nr. 2212
 2010  (4 din 4)43    
Nr. 2115
Nr. 2011
Nr. 197
Nr. 1810
 2009  (4 din 4)47    
Nr. 1710
Nr. 1616
Nr. 1512
Nr. 149
 2008  (4 din 4)65    
Nr. 1311
Nr. 1211
Nr. 1122
Nr. 1021
 2007  (4 din 4)45    
Nr. 915
Nr. 89
Nr. 79
Nr. 612
 2006  (4 din 4)40    
Nr. 511
Nr. 47
Nr. 310
Nr. 212
 2005  (1 din 4)11    
Nr. 111
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work
Categoria:
  • B (19.04.2019-18.04.2023)
  • C (01.02.2018-31.01.2019)
  • C (26.05.2016-16.12.2016)
  • C (27.06.2013-25.05.2016)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)
Pagina web: http://psihologie.upsc.md/
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22358595
Fax: (+373)22742414
Adresa: MD. 2069, Chişinău, str.I.Creangă, 1, bl.2 , bir. 52,59

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole74915149194726032230
Volume621252263843
Total811164014551103

Vizualizări   2494Descărcări   40

Conţinutul numărului de revistă

O privire generală asupra mecanismelor de formare a reprezentărilor sociale 1-17
Şleahtiţchi Mihail
Soluţionarea situaţiilor de încăpăţinare la vârsta şcolară mică 18-26
Trofăilă Lidia
Манипуляция: феномен, механизм, защита 27-36
Doţenco Evghenii
Creativitatea la vârsta școlară mică 37-46
Racu Igor
Cercetarea critică în asistenţa socială ca factor de democratizare 47-53
Negură Lilian
Методология диагностики уровня социализации дошкольника 54-59
Раку Жанна
Manifestarea comportamentului asertiv la adolescenţii contemporani 60-73
Moraru Ina
Bulgakov şi Vîgotski - două soluţii, acelaşi destin 74-79
Neculau Adrian
Refugiaţi în Moldova: între excludere și incluziune socială 80-94
Vîrlan Maria , Beşliu Nicolae
Which Way for Social Work in Moldova? 95-98
Harrison W.-David
Diferenţe de vârstă în percepţia factorilor stresanţi şi adoptarea strategiilor de coping la vârsta şcolară mică 99-105
Niculăeş Ana