IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   462
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-23 21:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)31
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole590192162969557864
Volume40267822611
Total63021894412306

Vizualizări   768Descărcări   52

Conţinutul numărului de revistă

Tentaţia vremurilor. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în trecerea anilor: 1941-2011 3-5

CZU: 37.0

Pogolşa Lilia
Gândirea şi ştiinţa pedagogică – condiţii indispensabile în dezvoltarea personalităţii 6-14

CZU: 37.0

Bucun Nicolae
Formarea profesională continuă: centrarea pe resurse şi mijloace versus centrarea pe probleme şi rezolvări 15-23

CZU: 371.13

Vicol Nelu
Axiologia integralităţii în ştiinţa pedagogică 24-29

CZU: 37.0

Callo Tatiana
Curriculumul naţional: retrospectiva schimbării paradigmei educaţionale 30-38

CZU: 37.016.046

Guţu Vladimir
Dezvoltarea teoriilor educaţionale în învăţământul preuniversitar din Republica Moldova 39-46

CZU: 373.01(478)

Hadîrcă Maria
Etape vectoriale în cercetarea problemelor educaţiei preşcolare 47-52

CZU: 373.2

Cemortan Stela
Modernizarea învăţământului primar – o şansă activă pentru sistemul educaţional din Republica Moldova 53-61

CZU: 373.3(478)

Marin Mariana, Gantea Irina, Gaiciuc Valentina
Curricula şcolare la aria „Matematică şi Ştiinţe”: realizare şi dezvoltare 62-65

CZU: 37.016.046:[51+5]

Botgros Ion
Limba română în contextul noilor valorificări 66-69

CZU: 37.02:811.135.1(091)

Cazacu Tamara
Scurtă istorie a psihologiei în IŞE (1941-2011) 70-77

CZU: [159.9+37.015.3](478)(091)"1941-2011"

Bolboceanu Aglaida, Negură Ion
File de istorie reflectate în documente şi realitate 78-82

CZU: 376.1.015.3(478)(091)

Cucer Angela
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la matematică din învăţământul preuniversitar din Republica Modova: retrospective istorice 83-85

CZU: 371.124:[51+5](478)(091)

Achiri Ion
Etape şi contribuţii valorice ale savanţilor din Republica Moldova în dezvoltarea managementului educaţional 86-92

CZU: 37.07:005.32(478)

Andriţchi Viorica
Educaţia Tehnologică în învăţământul general din Republica Moldova: trecut, prezent, viitor 93-97

CZU: 373.3/.5.035.3(478)

Rusu Antonina
Stela Cemortan – o doamnă devotată Reginei Pedagogia, o doamnă care în viaţă n-a trăit pentru un succes ieftin 98-100

CZU: 37(478)(092)

Sava Serafima