IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 12)30
  2020  (4 din 12)64
  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
  2008  (3 din 12)56
  2007  (4 din 12)75
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole17621272218313216231192
Volume1221121123929
Total1884138433035250

Vizualizări   1061Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Popas jubiliar. Nicolae OSMOCHESCU la 70 ani1-1
Sfera persoanelor juridice care răspund din punct de vedere penal2-8
Ulianovschi Xenofon , Dogaru Mihai
Definirea dreptului subiectiv de uzufruct, uz și abitație și locul servituților personale în sistemul drepturilor reale9-13
Volcinschi Victor , Chisilița Violeta
Дорогостоящая стратегия общественного здоровья на период 2014-2020 годов14-16
Флоря Василе
Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Contrafacerea ca fenomen social 17-24
Ţîganaş Ion
Audierea – mijloc procesual de bază al examinării probelor în ședința de judecată25-31
Rusu Vitalie , Gherasim Dumitru
Reglementari privind garanţiile sociale acordate cetăţenilor cu statut oficial de şomer32-42
Proca Ludmila
Argumentarea conceptului de „servitute personală” aplicat față de drepturile subiective de uzufruct, uz și abitație43-45
Chisilița Violeta
Analiza juridico -comparativă a incriminărilor privind atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale statelor membre CSI şi ale Ţărilor Baltice 46-53
Copeţchi Stanislav
Garanțiile juridice ale statutului juridic al personalității54-59
Marian Octavian
Particularitățile apariției și dezvoltării sistemului bancar în Republica Moldova60-68
Sanduţa Victoria
Influenţa procesului de externalizare asupra raporturilor juridice de muncă în Republica Moldova şi în România69-72
Lungu Adrian