IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 08:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)15    CZU
 2023  (1 din 2)15    
Nr. 1 15CZU
 2022  (2 din 2)40    
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 20CZU
 2021  (2 din 2)45    
Nr. 2 23CZU
Nr. 1 22CZU
 2020  (2 din 4)43    
Nr. 3-4(51-52) 25CZU
Nr. 1-2(49-50) 18CZU
 2019  (2 din 4)36    
Nr. 3-4(47-48) 17CZU
Nr. 1-2(45-46) 19CZU
 2018  (2 din 4)32    
Nr. 3-4(43-44) 17CZU
Nr. 1-2(41-42) 15CZU
 2017  (2 din 4)44    
Nr. 3-4(39-40) 26CZU
Nr. 1–2(37-38) 18CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 3-4(35-36) 22CZU
Nr. 1-2(33-34) 18CZU
 2015  (2 din 4)50    
Nr. 3-4(31-32) 26CZU
Nr. 1-2 24CZU
 2014  (2 din 4)63    
Nr. 2014(1-2) 34CZU
Nr. 3-4 29
 2013  (2 din 4)59    
Nr. 3-4(23-34) 27CZU
Nr. 1-2(21-22) 32CZU
 2012  (2 din 4)53    
Nr. 3-4(19-20) 25CZU
Nr. 1-2 28
 2011  (2 din 4)57    
Nr. 3-4(15-16) 25CZU
Nr. 1-2 32
 2010  (2 din 4)42    
Nr. 3-4 22
Nr. 1-2 20
 2009  (2 din 4)66    
Nr. 3-4 34
Nr. 1-2 32
 2008  (2 din 4)76    
Nr. 3-4 41
Nr. 1-2 35
imagine

pISSN: 1857-4122
Studii Juridice Universitare
Categoria:
  • B (27.11.2020-27.11.2024)
  • C (28.11.2013-28.11.2017)
  • C (19.07.2012-27.11.2013)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole76151298111034422162
Volume31349812390
Total79254796213424

Vizualizări   1697Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-4
Argument 5-6
Foreword 7-8
Aspecte teoretico-practice privind determinarea fazei inceputului punerii in aplicare a dreptului de ocupaţie in condiţiile conflictelor armate contemporane 11-20
Gamurar Vitalii
К вопросу о правовой природе резолюции Совета Безопасности оон № 1483 от 22 мая 2003 года в свете современного толкования права оккупации 21-29
Гамурарь Виталие , Гамурарь Лоредана
Calificarea juridică a participanţilor in cadrul conflictului armat din estul Ucrainei 30-37
Cauia Alexandru
Conţinutul obligaţiei de executare a hotărarilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 38-42
Beneş Olga
Unele consideraţii privind izvoarele dreptului European 45-53
Smochină Andrei , Mărăcineanu Doranda
Aspecte teoretico–practice privind raporturile autorităţilor administraţiei publice locale cu instanţele judecătoreşti (Studiu de caz: mun. Chişinău) 54-63
Ţurcan Serghei , Cristal Igor
Locul şi rolul organului central de specialitate din domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova 64-79
Grama Dumitru , Gasnaş Iurie
Principiile aplicabile contenciosului administrativ potrivit proiectului Codului administrativ 80-91
Zubco Valeriu
Aspectele constituţionale ale dreptului la muncă şi al dreptului de protecţie a muncii 92-100
Baeşu Valeriu , Mărgineanu Lilia
Правовой режим трансплантантов при посмертном донорстве: международные стандарты и национальное законодательство (опыт Республики Молдова и Украины) 103-117
Халабуденко Олег
On modern tendencies and issues in the sphere of legal regulation of intellectual property 118-123
Osoianu Natalia
Охрана археологического наследия: опыт Республики Молдова 124-137
Мартыненко Игорь
The nature of legal relationships on granting medicare in Ukraine 138-144
Buletsa Sibilla
Features of the legislation of the Russian Federation and the European Union in terms of the law of succession 145-148
Kosenko Elena
The comparative analysis of judicial practice in France, the United Kingdom and Germany in questions of liability imposition within the infringement of intellectual property rights 149-156
Mykhailiuk Galyna
Parteneriatul dintre Uniunea Europeană şi statele maghreb in contextul provocărilor ce stau in faţa unei integrări regionale aprofundate (partea II) 159-166
Abdelaziz Mukhtar
Rolul juridico-administrativ al instituţiilor abilitate in asigurarea calităţii in construcţii 167-173
Munteanu Dumitru
Avantajele şi dificultăţile in crearea echipelor comune de ivestigaţii 174-180
Grati Irina
Dimensiunile dreptului fundamental la protecţia vieţii familiale 181-193
Butnaru Iulia
Organizarea şi funcţionarea oficiilor cadastrale teritoriale 194-205
Tamaciuc Pavel
Angajarea răspunderii juridice a persoanei fizice in sistemul ocrotirii sănătăţii 206-212
Gulian Mariana
Recenzie la lucrarea „Dreptul penal european. O abordare integrativă”, autor Andre KLIP, Chișinău, 2014. Colecția „Cartier juridic”. – 582 p. 213-214
Gamurari Vitalie
Date despre autori 215-215
Information about the autors 216-216
Cerinţe faţă de manuscrise 217-217
Requirements for manuscripts 218-218