IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 14:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)27
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole9965223991594654597
Volume31311871239
Total102755358617185

Vizualizări   938Descărcări   190

Conţinutul numărului de revistă

Home-based care providers from the Republic of Moldova: characteristics and models

3-12

CZU: 364.046.24(478)

Cheianu-Andrei Diana

Teoria întemeiată: abordări istoriografice

13-23

CZU: 303.1.022(091)

Chira Aliona

Strategii şi politici în domeniul datelor de cercetare deschise

24-33

CZU: 001.891(100):005

Lupu Viorica

Aplicarea răspunderii pentru omorul prevăzut la lit.O) alin.(2) art.145 din Codul penal: aspecte teoretice și practice

34-44

CZU: 343.61(478)(094.4.072)

Brînză Sergiu, Stati Vitalie

Instrumente juridice şi activităţi privind neproliferarea armelor de distrugere în masă

45-50

CZU: 341.67

Arhiliuc Victoria

Cazuri speciale de complicitate

51-59

CZU: 343.237

Grama Mariana

Necesitatea ocrotirii juridico-penale a secretului profesional: cazul tainei spovedaniei și al altor secrete religioase

60-68

CZU: 343.452:265.62

Gîrla Lilia, Moțoc Costică

Subiectul infracţiunii de corupere a alegătorilor  (prevăzută la art.181¹ din Codul penal al Republicii Moldova)

69-74

CZU: 343.415(478)(094.4.072)

Botnaru Stela, Tanas Ghenadie

Metamorfoza adoptării și revizuirii  constituției Republicii Moldova

75-82

CZU: 342.4(478)

Zaporojan Veaceslav, Crigan Dragoş

Autorităţile publice cu atribuţii în domeniul fiscal.  cooperare şi delimitare a competenţelor

83-88

CZU: 342.951:[351.713:336.22]

Rusu Viorel

Finalitatea și perspectivele alăturării la apel

89-93

CZU: 347.956

Jimbei Ina

Soluțiile instanței în raport cu acțiunea civilă examinată în cadrul procesului penal

94-103

CZU: 343.12:347.922

Ababei Eduard

Viața privată și dreptul la un mediu sănătos

104-112

CZU: 342.72./73+349.6

Cobîșenco Ion

Matricea politicii de clemență în legislația concurențială din Republica Moldova

113-121

CZU: 340.134:339.137.2

Creciun Ilie

Effect of forum selection clauses in investment arbitration

122-129

CZU: 341.241.8+341.632

Dolea Sorin

Răspunderea penală pentru faptele infracționale prevăzute la art.183 CP RM: identificarea deficiențelor legislative și propuneri de lege ferenda

130-138

CZU: 343.37:331.458(478)(094.4.072)

Gogu Eugeniu

Aspecte conceptuale ale asigurării obligatorii de asistență medicală

139-144

CZU: 342.74+369.22

Guceac Ion

Rolul societății civile în valorificarea reformei justiției

145-149

CZU: 347.971:347.471

Josanu Cristina

Организационно-правовые меры по совершенствованию труда осужденных: взгляд современной науки

150-157

CZU: 343.816

Константинова Ирина

Criterii de determinare a naționalității persoanei juridice în contextul legislației Uniunii Europene

158-164

CZU: 347.191:341.217(4)EU

Melnic Dumitru

Imprescriptibilitatea tragerii la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunilor contra păcii și securității omenirii

165-168

CZU: 343.33+343.412

Muntean Andrei

Decalogul – lege divină universală fundamentală:  reflecții normativ–doctrinare în dreptul intern român și  în dreptul internațional public

169-182

CZU: [342+341.1/.8]:211

Petre Andrei

Necesitatea modificării actelor legislative privind locațiunea încăperilor nelocuibile de la consiliul municipal Chișinău

183-187

CZU: 347.453:352.07(478-21)

Popa Radu

Conceptul și conținutul limitelor judecării cauzei conform legislației procesual penale

188-193

CZU: 343.13(478)(094.4.072)

Postică Aureliu

Rolul sistemului de probaţiune ca instituţie execuţional–penală şi mecanisme de control în rândul minorilor  care au comis infracţiuni în România

194-201

CZU: 343.14-053.5(498)

Roman Daniela

Proceduri speciale în cazul traficului de droguri prevăzute de legea României Nr.143/2000

202-208

CZU: 343.575(498)

Roșu Carmen-Elena

Dimensiunea juridico-civilă a conversiunii. aspecte de drept comparat

209-216

CZU: 347.933:340.5

Şargarovschi Mariana

Afirmarea principiului neintervenței ca  principiu fundamental al dreptului internațional

217-221

CZU: 341.211

Vieru Grigore

Unele funcții specifice ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea socioeconomică și culturală  la nivel local

222-230

CZU: 32:061.2+316.3

Budurina-Goreacii Carolina

Fenomenele dezintegraționiste – provocare la adresa construcției europene

231-240

CZU: 327(4):061.1EU

Bodean Tatiana-Maria, Cebotari Svetlana

Легитимность власти в Украине: от электоральной демократии к политической инклюзивности

241-248

CZU: 321.7:324(477)

Яковлева Лилия