IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 13:41
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)21
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9225758917727446
Volume39380921437
Total9616139839164

Vizualizări   1098Descărcări   39

Conţinutul numărului de revistă

Три важнейшие проблемы физиологии и санокреатологии, детерминирующие состояние здоровья общества. Пути их решения 4-17

CZU: 577:614.2

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада
Fundamental role of biological factors in aquatic ecosystem function: improving water quality 17-28

CZU: 574.6+504.4.054

Ostroumov Serghei, Miron Adriana, Kotelevtsev S., Ermakov V., Şestakova Tatiana, Tropin I., Krupina M, Nagdaliev F., Toderash Ion
Răspunsul specific şi nespecific al plantelor la acţiunea stresului hidric şi termic: relaţiile interactive dintre status-ul apei şi protecţia antioxidantă 29-46

CZU: 581.5.02+502.75

Ştefîrţă Anastasia, Leahu Igor, Toma Simion
Influenţa alimentaţiei şi efortului fizic dinamic asupra motilităţii tractului digestiv la om 46-55

CZU: 612.32/.33

Bodrug Alina
Impactul raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor senili 55-63

CZU: 591.3

Poleacova Lilia
Иммунная система в период возрастной диминуации функций органов и систем организма 64-69

CZU: 612.1/.8-017

Булат Ольга
Influence of trace elements on the vitis vinifera L. resistance to the wintering 69-76

CZU: 581.1:634.8(478)

Veliksar Sofia, Toma Simion, Tudorache Gheorghe, David Tatiana
Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb 76-85

CZU: 581.148:633.15

Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana
Acumularea metaboliţilor secundari în Rhodiola rosea L. în funcţie de condiţiile mediului 85-92

CZU: 581.1:633.88

Călugăru-Spătaru Tatiana
Aplicarea glicozidelor ca mijloc eficient de sporire a viabilitatii semintelor de legume 92-99

CZU: 581.145:631.87:635.63/.64

Vasilachi Iuliana
Градиенты водного потенциала, транспирация и эффективное использование воды растениями сои Glycine max L. 99-109

CZU: 581.1.05:635.655

Кирилов Александр, Харчук Олег, Козмик Раиса, Кириллов Элеонора, Баштовая Светлана, Кистол Марчела
Генетический потенциал коллекции мутантов томата и его значение для решения задач практической селекции 110-119

CZU: 581.151:631.527:635.64

Маковей Милания, Ганя Анатолий
Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior 120-126

CZU: 504.45:574.91:639.2.05(478)

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Şaptefraţi Nicolae, Ene Antoaneta, Davideanu Grigore
Particularităţile biologice şi evoluţia populaţiei raţei roşii (Aythya nyroca) in bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut 126-131

CZU: [598.252.1+504.742:598.252.1](478)

Munteanu Andrei, Cojan Constantin, Bogdea Larisa
Present interest and perspectives of the zoological studies 131-137

CZU: 59(09)

Murariu Dumitru
The zoobenthos role in the development of the parasitic communities in Kuchurgan reservoir 138-145

CZU: 576.892:597.2/.5

Philipenko Sergey
Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis 146-153

CZU: 577+579.61

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Sadovnic Daniela, Chelmenciuc Viorica, Miscu Vera, Didîc Irina
Metode de extragere din levuri a Β-glucanilor şi proprietăţle lor fizico-chimice 153-159

CZU: 577.2/.3

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia
Dinamica acumulării principiilor active in frunzele de Cynara scolymus L. cultivată in Republica Moldova 160-167

CZU: 579.61:633.88(478)

Ciobanu Cristina
Particularităţi biotehnologice privind obţinerea manoproteinelor din drojdia Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-18 167-175

CZU: 577.1/.2:579.6

Molodoi Elena
Recenzie asupra monografiei „Tip de ovine Karakul moldovenesc corpolent: teoria şi practica creării şi perfecţionării” 176-179

CZU: 633.933(478)

Radionov Vladimir
2015 – Anul internaţional al solurilor 180-181

CZU: 631.4(478)

Ursu Andrei
O viaţă consacrată culturilor de sorg. Doctorul in ştiinţe agricole Gheorghe Moraru la 80 de ani 182-185

CZU: 633.174(092)+929:633.174

Furdui Teodor, Găină Boris, Botnari Vasile, Rotari Alexandru, Voloşciuc Leonid, Cotenco Eugenia, Dodon Adelina
Professor Ionel Miron on his 80th anniversary 185-188

CZU: 57/.58(092)+929:57/.58

Toma Constantin