IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-03 16:04
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9172584653823367
Volume2618604675
Total9432770694498

Vizualizări   898Descărcări   13

Conţinutul numărului de revistă

Demografie şi politică la est de Carpaţi în secolul al XIV-lea: Aspecte istoriografice 3-17

CZU: 94(478)

Eremia Ion
Cărturarii Ţărilor Române – între istorie şi profeţie (sec. XV-XVI) 18-26

CZU: 821.135.1.09+94(498)"14/15"

Prohin Andrei
Din istoria fondării şi activităţii Biroului Regional (Gubernial) de Hotărnicie din Basarabia (1818-1890) 27-32

CZU: 94(478)"1818/1890"

Tomuleţ Valentin
Consideraţii cu privire la denominaţiunile religioase din Basarabia în secolul al XIX-lea 33-38

CZU: 94(478)"18"

Gumenâi Ion
Unele precizări cu referire la statutul instituţiilor monastice din spaţiul Pruto-Nistrean în secolele XIX-XX 39-44

CZU: [271.2+94](478)"18/19"

Moşneguţu Ioan
Cadre didactice de la liceul de fete din Soroca (1905-1911). Contribuţii biografice 45-48

CZU: 94:37(478)"1905/1911"

Furtună Olga
Împroprietărirea cu pământ a Bisericii Ortodoxe din Transilvania în cadrul reformei agrare din anul 1921 49-52

CZU: 94(498.4):281.95

Trâncă Sorin
Procese de revenire în sânul Bisericii Ortodoxe Române a populaţiei de confesiuni greco-catolice (cazul localităţii Vereşmort, 1923) 53-56

CZU: 94(498):281.95

Trâncă Sorin
Aspecte istoriografice ale problemei Basarabiei în spaţiul geopolitic european: 1812 – prezent 57-67

CZU: 94(478)

Lavric Aurelian
Parlamentul Republicii Moldova: constituire, organizare şi funcţionare 68-75

CZU: 342.53(478)

Gîrneţ Ilie
Теория и реальность в этнической идентификации раннесредневековых археологических культур Пруто-Днестровского междуречья во второй половине XX века 76-79

CZU: 94(478)+39(=16)

Matveev Sergiu
Contribuţii ale ataşaţilor militari români la dezvoltarea relaţiilor româno-franceze (1930-1936) 80-87

CZU: [327.82+94](498:44)"1930-1936"

Nicolescu Andrei
Развитие техники искусственногo климата в мировом контексте до ХХ столетия 88-92

CZU: 697.953(100)(09)

Uşenco P.
Redimensionarea filosofică a procesului de schimbare a tipului de raţionalitate ştiinţifică 93-98

CZU: 113:001.6

Lozovanu Ecaterina
Мифологический дискурс сознания: философско-эстетическая рефлексия 99-105

CZU: 130.2

Гоцалюк Алла
Духовность и номадизм в перспективе духовной коэволюции человечества 106-110

CZU: 130.2:124.5

Дудченко Владимир
Виртуальное пространство как фактор влияния на социализацию личности 111-115

CZU: 141.5+316.614:004

Пальчинская Марьяна
Teorii ale perspectivei narative 116-128

CZU: 82.09

Ţau Elena
Perspectiva narativă în romanul scriitoarei Ana Maria Matute Primera Memoria 129-133

CZU: 821.134.2.09

Mîrzac Laura
Legenda Marelui Inchizitor şi aneantizarea persoanei 134-136

CZU: 821.161.1.09

Baciu Nicoleta-Ginevra
Descoperirea polivalenţei dialogismului în gândirea artistică a lui Grigore Vieru 137-140

CZU: 821.135.1-1(478).09

Boldeanu FlorentinaNarcisa
Vastitatea şi sterilitatea spaţiilor în romanul lui Dino Buzzati Deşertul Tătarilor 141-149

CZU: 821.131.1.09

Jitaru Gabriela
Corelarea competenţei de comunicare în limba străină cu competenţa de specialitate a studenţilor nefilologi 150-159

CZU: 811'243-057.87

Blajin Cristina, Duhlicher Olga
Encodage procedural et encodage conceptuel comme criteres d’evaluation d’un genre de type blog 160-163

CZU: 81'37

Breahnă Irina
Traducerea ca act de comunicare interculturală în contextul lingvisticii – ştiinţă a culturii 164-172

CZU: 81'25'27+316.77:008

Gheorghiţă Elena
Text şi hipertext: elemente de continuitate 173-176

CZU: 81'42

Breahnă Irina
The semiotic and metasemiotic change within the conceptual category of aspect 177-181

CZU: 81'22'36

Melenciuc Dumitru, Cupcic Silviana
Various criteria of intralingual aspectual categorization 182-185

CZU: 81'373

Melenciuc Dumitru, Cupcic Silviana
Paradigma cognitivă în lingvistică: istoricul, problematica şi perspectivele 186-194

CZU: 81'1

Gheorghiţă Elena
Conceptele de afixe derivaţionale şi afixoide 195-199

CZU: 81'36

Caterenciuc Svetlana
Transferul lexico-semantic al lexemului „terre”, inovaţia semantică şi polisemia 200-204

CZU: 81'37

Şcerbacov Silvia
Konkurrenzformen des deutschen passivs und ihre beziehung zum passivischen paradigma 205-208

CZU: 81'373.421

Chiseliov Victor, Jalba Liliana
Жаргонизмы в речи кишиневских автомобилистов 209-211

CZU: 81'276.3

Руднева Людмила
The communicative profile of preschool children. Communicative competence or communicative skills? 212-220

CZU: 81'27+316.77:373.2

Lesenciuc Simona, Lesenciuc Adrian
Les pratiques de formation des médiateurs interculturels centrées sur les attentes du marché du travail de la République de Moldova 221-225

CZU: 81'276.6

Grădinaru Angela
Liliana ROTARU. Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX. Documente şi materiale cu note şi comentarii. 226-228

CZU: 94(5+6)

Tomuleţ Valentin
Conferinţa Internaţională de Onomastică de la Baia Mare (ediţia a II-a) 229-230

CZU: 81'373.2(498)(063)

Zagaevschi Vladimir
Vladimir Zagaevschi, omul, savantul, profesorul (mesaje de felicitare, aprecieri) 231-231

CZU: 811.135.1(478)(092)

Bahnaru Vasile