IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Anul fondării  2022
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-31 12:16
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  11 / 2022  (2 din 2)17CZU
 2022  (2 din 2)38
Nr. 11(02) 17CZU
Nr. 11(01) 21CZU
imagine

pISSN: 2587-4446
eISSN: 2587-4454
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Studia Universitatis Moldaviae Seria Ştiinţe Economice și ale Comunicării

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2022 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELMSCDOI
Articole3848571384138
Volume2337120
Total405194121

Vizualizări   211Descărcări   84

Conţinutul numărului de revistă

Economic aspects of the global pandemic crisis3-9

DOI: 10.5281/zenodo.6700637

CZU: 338.124.4:339.9:616.98

JEL: F6, G01, H12

Filip Angela
Exigențele față de educația universitară contabilă în convergență cu standardele internaționale10-19

DOI: 10.5281/zenodo.6700663

CZU: 331.54:657.1:378.147

Paladi Valentina , Erhan Lica
Developing an educational brand in a world of globally competitive educational markets20-25

DOI: 10.5281/zenodo.6700795

CZU: 659.126:37.01:339.137.2

Trifonova Larisa , Roshka Petru
Analysis of the perception of sustainable public procurement in the Republic of Moldova using data mining technologies26-32

DOI: 10.5281/zenodo.6701214

CZU: 336.13:330.34:004(478)

JEL: H570.

Apetrii Natalia , Covalschi Tatiana
Некоторые методологические аспекты бухгалтерского учета исполнения договоров концессии33-38

DOI: 10.5281/zenodo.6701274

CZU: 657.1:347.44:347.2

Маслова Татьяна
The work model for organizational management in building a team climate in the education system39-49

DOI: 10.5281/zenodo.6701392

CZU: 005.71:331.104:37.01

Pestuşco Nina , Menashko Ylaf
Evolution of the profitability on sales revenue of the companies in the field of public water supply and sewerage services in the urban area of the Republic of Moldova50-58

DOI: 10.5281/zenodo.6701425

CZU: 336.25:338.465:628.1(478-21)

Timuş Ana , Scutaru Alexandru
Efectele implementării practicilor UE la formarea bugetului național în vederea asigurării securității financiare a statului59-66

DOI: 10.5281/zenodo.6701457

CZU: 336.14:65.012.8:061.1EU

Lachi Cristina , Proțiuc Cristina
Characteristics of the accounting data in terms of decision making67-71

DOI: 10.5281/zenodo.6701550

CZU: 657.2:005.53

JEL: M40, M41.

Melnic Georgeta , Lîsîi Aliona
Practici de „Umanizare” a jurnalismului din RSS Moldovenească72-77

DOI: 10.5281/zenodo.5816533

CZU: [070.1+659.3/.4](478)(091)

Stepanov Georgeta
Technological progress: generator of changes in the media field78-82

DOI: 10.5281/zenodo.5816539

CZU: [659.3+070]:004

Tacu Mariana
Academic mobility in the context of professional becoming83-86

DOI: 10.5281/zenodo.5816554

CZU: 378.14:378.126

Bulicanu Victoria
O abordare praxiologică asupra strategiilor de construcție a discursului televizual în talk-show87-92

DOI: 10.5281/zenodo.5816564

CZU: 654.19:168.522

Rusnac Ludmila
Jurnalismul convergent: oportunități și perspective în spațiul mediatic din Republica Moldova. Însemnări marginale la o teză de doctorat93-100

DOI: 10.5281/zenodo.5816574

CZU: 070:659.3(478)

Dumbrăveanu Andrei
Istoria televiziunii din Moldova: cadrul de constituire și de afirmare101-110

DOI: 10.5281/zenodo.5816612

CZU: 654.17(478)(091)

Parfentiev Boris
Proiectul televizat Vector european, Moldova 1: viziune și acțiune111-118

DOI: 10.5281/zenodo.5816616

CZU: 654.17+070]:061.1EU

Lescu Mihail
Imaginea – elementul de fuziune dintre televiziune și presa tipărită119-123

DOI: 10.5281/zenodo.5816622

CZU: 654.17+070.32

Guzun Mihail
Strategii de comunicare internă în instituția publică audiovizuală „Teleradio Moldova”124-128

DOI: 10.5281/zenodo.5816639

CZU: 654.16/.19:[659.3+070](478)

Guţu Vitalie
A comparative analysis of information warfare theories in the US and Russia’s oficial documents129-135

DOI: 10.5281/zenodo.5816643

CZU: 659.3:004.73(73+470)

Stratan Ilbasmiș Violeta
Diverse roluri ale bibliotecarului modern și necesitatea educației continue136-145

DOI: 10.5281/zenodo.5816651

CZU: 023.5+374

Povestca Lilia
Эволюция восприятия и определения термина «национализм»146-150

DOI: 10.5281/zenodo.5816655

CZU: 323.1

Пахомова Елена