IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-21 13:24
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2013  (3 din 1)29    
 2013  (3 din 1)84    
Nr. 3(20)29
Nr. 2(19)27
Nr. 1(18)28
 2012  (4 din 1)125    
Nr. 4(17)37
Nr. 3(16)31
Nr. 2(15)21
Nr. 1(14)36
 2011  (1 din 1)44    
Nr. 1-2(12-13)44
 2010  (1 din 1)24    
Nr. 1-2(10-11)24
 2009  (1 din 1)46    
Nr. 1-2(8-9)46
 2006  (1 din 1)34    
Nr. 134
imagine

pISSN: 1857-2251
Categoria:
  • C (30.04.2009-27.11.2013)
Pagina web: http://amtap.md/?page=bibliotecaElectronica&lang=1&number=75&p=66&new=119
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22238720
Fax: (+373)22238214
Adresa: str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3574534677325
Volume1125193582
Total3684786607907

Vizualizări   2200Descărcări   72

Conţinutul numărului de revistă

Direcţii în evoluţia muzicii simfonice a compozitorilor din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX-XXI 10-17
Axionov Vladimir
Codul Enescu: introspecţii de autor 17-20
Ciobanu Ghenadie
Musica Gioiosa П.Ривилиса: о квази-фольклорном тематизме и приемах его развития 20-25
Белых Маргарита
Некоторые особенности восприятия тембра в симфонических танцах Павла Ривилиса:к вопросу реализации иллюзорных тембров 26-32
Пысларь Снежана
Концерт для маримбы и симфонического оркестра Геннадия Чобану в свете тенденций начала XXI века 33-39
Мироненко Елена
Национальные традиции в жанре инструментального концерта (на примере творчества mолдавского kомпозитора Олега Негруци) 39-45
Самбриш Елена
Концерт для фортепиано с оркестром Б. Дубоссарского: к проблеме преломления романтических принципов в музыкальной форме 45-53
Варданян Алена
Concertul pentru vioară şi orchestră de David Gherşfeld 54-61
Molodojan-Mitişov Angela
Concertul instrumental şi reflectarea lui în muzicologia autohtonă 61-69
Andrieş Vladimir
Începuturile teatrului liric profesionist românesc: opera Petru Rareş de Eduard Caudella 70-76
Nistreanu Elena
Evoluţia teatrului liric din Republica Moldova privită prin prisma genului: anii 1850-1980 76-80
Coman Diana
Anii 1980-2010 – o nouă etapă în evoluţia teatrului liric din Republica Moldova 80-84
Coman Diana
Макс Фишман: педагог и композитор 85-90
Мельник Тамара
Igor Iachimciuc – portret de creaţie 90-93
Paraschiv-Znatokova Cristina
Mузыкальная форма в произведениях для скрипки и фортепиано композиторов Республики Молдова 94-98
Циркунова Светлана
Trio pentru vioară, contrabas şi pian de Ghenadie Ciobanu: proiecţie muzicală a unor imagini biblice 99-105
Paraschiv-Znatokova Cristina
Полифоническая сюита памяти Д. Д. Шостаковича В. Симонова: аналитический очерк 105-111
Сиганова Ольга
Соната для флейты соло – последнее сочинение в сонатном творчестве Златы Ткач 111-115
Гусарова Анастасия
Eugen Verbeţchi şi creaţia componistică din Republica Moldova 116-121
Tihoneac Victor
Tendinţe neoclasice şi polistilistice în lucrarea Bach for all times de Gheorghe Neaga 121-126
Paraschiv-Znatokova Cristina , Barbanoi(Gajim) Hristina
Фортепианный цикл Детский уголок Лидии Агабалян 126-130
Мельник Тамара
Концертные сочинения Владимира Ротару для фортепиано 131-136
Troian Iulia
Методические проблемы преподавания камерного ансамбля (на примерах из музыки композиторов Республики Молдова) 136-145
Циркунова Светлана
Кантата песнь о Днестре Златы Ткач: композиционные и драматургические особенности 145-151
Кауля (Янковская) Надежда
Ideea principală şi rolul corului în creaţia de la Tiras pân’ la Tissa de Tudor Chiriac 151-156
Burlac Fedora
Сценическая кантата Cîntece de şezătoare Е. Мамота: содержательный план и музыкально- драматургические особенности 156-163
Кауля (Янковская) Надежда
Descântece de Igor Iachimciuc – particularităţi componistice şi de gen 163-169
Paraschiv-Znatokova Cristina
Prolegomene la metodologia cercetării muzicii religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova 170-175
Ciobanu-Suhomlin Irina
Литургии М. Березовского и Д. Христова: сравнительный анализ 175-184
Невзорова Валентина , Чобану-Сухомлин Ирина
Psalmii lui David în viziunea compozitorului Teodor Zgureanu 185-190
Moraru Emilia
Религиозно-хоровая музыка композиторов Республики Молдова в концертной практике исполнителей 190-196
Балабан Лариса
Introspecţie în arta Liedului Enescian 197-200
Naie Lăcrămioara
Вокальные циклы Златы Ткач последних лет на стихи Агнесы Рошка (I): к проблеме гипертекста в композиторском творчестве 200-206
Кочарова Галина
Камерно-вокальное творчество Евгения Мамота (к проблеме композиторской работы над поэтическим текстом) 206-210
Коадэ Татьяна
Педагогические идеи в творческом наследии Гавриила Музическу 211-217
Тетеля Маргарита
Învăţământul muzical în Bucovina sfârşitului de secol XIX 217-220
Muraru Aurel
Систематизация современного отечественного фортепианного репертуара Республики Молдова: Общая панорама 220-226
Гупалова Елена
Culegeri de piese pentru pian ale compozitorilor autohtoni redactate de I. Stolear 226-231
Hatipova Inna
Произведения композиторов Республики Молдова в педагогическом репертуаре студентов класса фортепиано профессора В. Левинзона 231-236
Гузенко (Савина) Ирина
Хоровая музыка Мариана стырчи для детей в контексте современного творчества композиторов Молдовы 236-241
Шимбарёва Анна
Contribuţii la studiul fenomenului de creare a muzicii în arta lăutărească 242-247
Bunea Diana
Lăutari violonişti din zona de nord a Moldovei în arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 248-253
Slabari Nicolae
Современная музыка в Республике молдова с точки зрения арт-менеджмента 254-258
Ткаченко Виктория
Музыкально-поэтическая интонация: определение объекта 258-266
Daşchevici Vladimir