IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2015
Fondatori
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-12 19:38
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)14
  2021  (2 din 2)35
  2020  (2 din 2)47
  2019  (2 din 2)30
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)42
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)22
imagine

pISSN: 2345-1866
eISSN: 2345-1904
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”

descriere


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole2711322015092257
Volume1511011886
Total2861432125978

Vizualizări   1111Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Despre „lămpile de tip euctemon”  descoperite la Barbosi, județul Galați

7-23

CZU: 902/904(498)

Croitoru Costin

Între conservatorism și modernizare.  Imperiul habsburgic, o încercare ratată de unificare europeană

24-33

CZU: 930.85(4)”4/14”

Morariu Iuliu-Marius

Administrația publică locală în sudul Basarabiei  (jud. Cahul, Ismail, Cetatea Albă) în anii 1918-1940

34-37

CZU: 94:352(478)”1918-1940”

Gheleţchi Ion

Crearea testelor de evaluare la limba română  cu software hotpotatoes

38-45

CZU: 371.26:811.135.1:004

Bîclea Diana

Multilingvismul în societatea contemporană

46-54

CZU: 81'246.3

Axentii Victor

Tehnici de formare a competenței de comunicare prin teatru: atelier de lucru

55-73

CZU: 371.383:808.5

Cojocari-Luchian Snejana , Carp Alina

Valențe ale timpului în literatura română

74-80

CZU: 821.135.1.09

Balţatu Ludmila

Imagini ale erosului şi ale feminităţii în poezia lui Grigore Vieru

81-88

CZU: 821.135.1-1(478).09

Grosu Liliana

Cauzele foametei în URSS

89-96

CZU: 94(47)”1946-1947”

Benu Veronica

Modalităţi lexicale şi semantice de utilizare  a pleonasmului în stilul publicistic

97-101

CZU: 811.135.1'37'38

Botnari Liliana

The decadence of family values in the victorian family. Case study: What Maisie Knew by Henry James

102-106

CZU: 821.111(73).09

Colodeeva Liliana

Prezenţa literaturii române din Basarabia  în „spaţiul cultural comun”

107-113

CZU: 821.135.1(478).09

Luchianciuc Natalia

The translation of tourism related terminology. The case of romanian - english translation

114-129

CZU: 811.135.1'25=111:338.48

Matoşina Nadejda

Integrarea Basarabiei în primul deceniu interbelic (1918 - 1928)

130-138

CZU: 94(478)”1918-1928”

Mihociu Daniel

Formation de la culture linguistique en classe de fle à l’aide des documents authentiques

139-146

CZU: 81'27

Mihalcencova Corina

Influenţe franceze asupra operei lui Emil Cioran

147-159

CZU: 821.135.1.09

Pricopciuc Diana

Le jargon français

160-176

CZU: 811.133.1'276.2

Moraru Ecaterina

Aspects of translating allusion. The case of “Three men in a boat” and “Three men on the bummel”

176-187

CZU: 811.111'255+821.111-7.09

Puşnei Irina

Integrarea tehnologiilor Cloud în educaţie

187-194

CZU: 37.02:004

Popovici Ilona

Proiectarea activității de învățare la științe din perspectiva dezvoltării competenței de exploatare/investigare la elevii de vârstă școlară mică

195-208

CZU: 373.3.02

Mogîldea Iulianna

Клиповое мышление- мышление Интернет – поколения

209-213

CZU: 159.955

Тютюнник Лариса