IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2009
Fondatori
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)33
  2014  (2 din 2)35
  2013  (2 din 2)24
  2012  (2 din 2)30
  2011  (2 din 2)28
  2010  (2 din 2)25
  2009  (2 din 2)20
imagine

pISSN: 1875-2723
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2016
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole235137576171572
Volume1616482370
Total2511540582085

Vizualizări   943Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-3
Formation of the european model of food safety and its implementation in the enterprises of the agricultural sector Ukraine 4-22

CZU: 338.439.6(477+4)

Krysanov Dmytro , Varchenko Olga
Directions of increase of efficiency of financial mechanism of social security in Ukraine 23-26

CZU: 364-6(477)

Viknianska A.
Global trends of market development of milk and dairy products 27-31

CZU: 339.564:637.146(477+100)

Suprun Oleg , Velichko Elizaveta
Development of rural territories it is a objective of the state 32-40

CZU: [316.334.55+332.122:338.43](477)

Ryabokon V.
The components of the product policy of the winery in the context of export–oriented economy 41-49

CZU: 338.439.5:339.564:663.2(478)

Ghenova Svetlana
Starea actuală şi perspectivele dezvoltării ramurii vitivinicole în Republica Moldova 50-56

CZU: [634.8+663.2](478)

Taran Nicolae , Antohi Maria
Evoluția pieței muncii în contextul migrației externe a forței de muncă din Republica Moldova 57-65

CZU: 331.556.4(478)

Branaşco Natalia
Сравнительный анализ механизмов и инструментов преодоления диспаритетности экономических отношений в аграрной сфере (на примере Украины и Европейского Союза) 66-85

CZU: 338.43.02(477+4)

Лысак Владимир , Бурковский П.
Обеспечение надлежащего экологического статуса основных ресурсов сельскохозяйственного производства: европейский опыт и перспективы для Украины 86-95

CZU: 338.439.544(477+4)

Удова Людмила
Механизм управления сельскохозяйственными организациями в составе кластерного образования 96-104

CZU: 338.436(470)

Васильев Константин
Современное состояния территориальной организации сельского хозяйства в Республике Казахстан 105-117

CZU: 338.43.02(574)

Казамбаева Aйгуль , Tarshilova Ludmila
Уравнение Фишера в контексте достижения экономического роста 118-125

CZU: 330.101

Криворак Андрей
Настоящее и будущее в использовании персонала предприятий 126-132

CZU: 658.3:663.5(477)

Лысак Владимир , Олийнык Ольга
Негосударственные пенсионные фонды: интеграция в пенсионной системе разных стран мира 133-143

CZU: 364.05(100)

Рудык Владимир , Олексийко Валентин
Имплементация экологических ориентиров аграрной политики ЕС в Украине 144-168

CZU: 338.43.02(477)

Попова Ольга
Государственные механизмы интеграции научной сферы и инновационного предпринимательства в Украине 169-177

CZU: 001.895:338.22(477)

Socolova O.
Теоретические подходы к сущности дефиниции "Сельская территория" 178-185

CZU: 316.334.55+332.1(477-22)

Белей Светлана
Управленческий учет и контроль в развитии и обеспечении экономической безопасности 186-191

CZU: 005.52:005.33:658

Корженевская Н.
Организационно-технологические особенности производства мясопродукции в убойных цехах и их влияние на построение учета 192-203

CZU: 637.5.03(477)

Cuşnir V. , Коцупатрый Михаил