IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-15 23:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2017  (1 din 2)19
  2016  (2 din 2)41
  2015  (3 din 2)47
  2014  (2 din 2)62
  2013  (2 din 2)62
imagine

pISSN: 1857-3517
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Categoria:
  • C (2015.11.25-2017.12.20)
  • C (2014.11.24-2015.11.24)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2013 - 2017
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole231720632144103
Volume106207283
Total241782702427

Vizualizări   260Descărcări   75

Conţinutul numărului de revistă

Problemele economice, sociale şi ecologice actuale şi viitoare ale omenirii în contextul dezvoltării durabile: realizări şi perspective

3-10

CZU: [338.22+574](478)

Aşevschi Valentin, Crivoi Aurelia, Lîsîi Aliona

Aplicarea resturilor vegetale ca sursă importantă pentru îmbunătăţirеа fеrtilităţii solului

11-16

CZU: 632.871:631.45

Gumovschi Andrei

Educaţia ecologică a elevilor din ciclul primar

17-25

CZU: 373.3.033

Tufă Anica, Boitan Rodica

Impactul factorilor ecologici asupra stării sănătății elevilor cu profil sportiv din Republica Moldova

26-35

CZU: 504.75.05-053.2(478)

Bacalov Iurie, Crivoi Aurelia, Aşevschi Valentin, Chiriţa Elena, Cojocari Lidia, Pozdneacova Ilona, Cucu Veronica, Suveică Luminiţa, Cazacu Oleg, Bulmaga Ion, Perederco Iana, Para Iulian, Moşnoi Elena, Druţa Adriana

Retrospectivă asupra bioeticii ecologice

36-39

CZU: 172:504.03

Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia

Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile

40-49

CZU: 504.4.054+574:628.1

Chiriţa Elena, Crivoi Aurelia, Aşevschi Valentin, Bacalov Iurie, Cojocari Lidia, Pozdneacova Ilona, Cucu Veronica, Suveică Luminiţa, Tobultoc Olga, Cazacu Oleg, Bulmaga Ion, Perederco Iana, Para Iulian, Moşnoi Elena, Druţa Adriana

Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „LAFARGE CIMENT” (Moldova) S.A. asupra biosferei

50-64

CZU: 504.064.3:574(478)

Bulimaga Constantin, Certan Corina, Grabco Nadejda, Derjanschi Valeriu, Jurminschi Serghei

Exteriorizarea performanțelor fizice prin prisma rezervelor funcționale ale organismului

65-71

CZU: 612+1/+8+796.015

Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia, Tataru Angela

Problemele ecologice ale mediului şi sănătatea umană

72-81

CZU: 504.75.05+574

Crivoi Aurelia, Chiriţa Elena, Aşevschi Valentin, Bacalov Iurie, Cojocari Lidia, Pozdneacova Ilona, Druţă Ala, Para Iulian, Moşnoi Elena, Cazacu Elena, Bulmaga Ion, Perederco Iana

Alfabetizarea ecologică în contextul educației instituționalizate. Valențe pedagogice

82-89

CZU: 37.033:502

Gînju Stela, Muntean Adriana

Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofage în agricultura ecologică

90-95

CZU: 632.937:581.55

Voloşciuc Leonid, Voloșciuc Eugen, Josu Veronica

Cercetarea opiniilor și cunoștințelor despre educația ecologică în Republica Moldova

96-106

CZU: 574(478)

Moşnoi Elena

Studiul privind variațiile unor indici biochimici la sportivii înotători până şi după efort

107-115

CZU: 797.2.015:612.017

Erhan Ecaterina, Deleu Inga

Studiul frecvenței zilelor cu umezeala relativă≤30% pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor de climă

116-120

CZU: 551.583(478)

Puţuntică Anatolie

Specificarea relaţiei cauzale a înotului asupra sistemului cardiovascular şi respirator la sportivii înotători

121-130

CZU: 797.2.015:612.1/.2

Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Semiruncic Valentina

Apa dură: cauze şi efecte. Dedurizarea şi utilizarea deșeurilor

131-135

CZU: 556.114.3+543.3:628.1.03

Maftuleac Alexei, Ocopnaia Natalia, Bondarenco Nadejda

Studiul acţiunii extrasului din plante medicinale autohtone SNCM-4 asupra unor procese metabolice în dereglările ioddeficitare

136-145

CZU: 582.628+615.322:616.44-085

Gherman Ion

Relaţia dintre protecţia mediului şi starea de securitate ecologică a populației

146-153

CZU: 504.06+504.75

Aşevschi Valentin, Crivoi Aurelia, Chiriţa Elena, Bacalov Iurie, Cojocari Lidia, Pozdneacova Ilona, Cucu Veronica, Suveică Luminiţa, Tobultoc Olga, Cazacu Oleg, Bulmaga Ion, Perederco Iana, Ungureanu Ion, Para Iulian, Moşnoi Elena, Druţa Adriana

Valentin AŞEVSCHI: un nume care a devenit renume. El a fost, este şi va fi Profesorul Valentin AŞEVSCHI

155-159

CZU: 57(478)(092)

Avornic Gheorghe, Crivoi Aurelia, Bulimaga Constantin, Sofroni Valentin, Evtodiev Igor, Cojocari Lidia, Voloşciuc Leonid, Ungureanu Laurenţia