IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-18 09:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (5 din 6)110
  2019  (6 din 6)223
  2018  (10 din 6)381
  2017  (7 din 6)270
  2016  (9 din 6)329
  2015  (9 din 6)267
  2014  (6 din 6)234
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • Exclusă (2020.10.30)
  • C (2020.02.28-2020.08.28)
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole181467925064401801
Volume52439421083
Total18667231927523

Vizualizări   1073Descărcări   8

Conţinutul numărului de revistă

Содержание 3-4
Теоретико-правовий аналіз законодавчого забезпечення права на доступ до правосуддя в Україні 5-9

CZU: 340.134:342.56

Верба Ірина
Сравнительно-правовая характеристика основных кодексов Украины и Чешской Республики 10-13

CZU: 340.130

Клабан Владимир
Нелегальная миграция как криминогенный фактор 14-17

CZU: 342.518:314.7

Косарева Владислава
Влияние трансформации Пограничной службы Украины в специальную государственную службу на формирование профессиональной идентичности ее личного состава 18-22

CZU: 35.08

Маланчий Николай
До питання витоків і специфіки становлення біоюриспруденції в сучасному правознавстві 23-27

CZU: 340.12

Новікова Марія, Задорожня Олена
Соматичні права людини в конституційному праві України 28-30

CZU: 342.7

Хажинський Руслан
Місце права електронних комунікацій в системі права України 31-36

CZU: 342.951:351.82

Barikova Anna
Адміністративно-правові форми та методи забезпечення безпеки в прикордонних районах правоохоронними органами 37-38

CZU: 342.9

Гончаров Євген
Застосування досвіду окремих європейських країн щодо діяльності органів прокурорського самоврядування 39-42

CZU: 343.16

Дрогомирецька Любов
Забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів 43-47

CZU: 35.076+342.72

Єсімов Сергій
Поняття та предмет адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері: доктринальний і нормативний аспекти 48-53

CZU: 342.9.07+351.74

Заярний Оле
Особливості надання публічних послуг у зоні проведення антитерористичної операції 54-56

CZU: 351.74342.922

Legheza Evghenii
Новий формат адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху 57-60

CZU: 342.9

Пилипів Руслан
Становление института примирения сторон в административном судопроизводстве Украины 61-65

CZU: 347.998.85(477)

Сидельников Александр
Деякі питання стану судової системи в Україні на шляху подальшого реформування 66-69

CZU: 351.74.001.73(477)

Timaşov Viktor
On legal nature of responsibility in law 70-72

CZU: 347.73

Litvinţeva Anastasia
Щодо питання про незалежність центрального банку 73-75

CZU: 347.73

Савенкова Владислава
Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України 76-78

CZU: 347.1

Melnic Olga
Процесуальні аспекти забезпечення безпеки інституту окремої думки судді в цивільному судочинстві 79-84

CZU: 347.9

Мельник Ярослав
Самозахист прав на чужі речі при спадкуванні за цивільним законодавством України 85-87

CZU: 347.6

Шахназарян Каріне
Охрана труда на предприятии: вопросы создания безопасных условий в процессе трудовой деятельности 88-91

CZU: 349.3

Ивчук Юлия
Юридичне поняття екологічної безпеки в галузі еколого-господарської діяльності теплових електростанцій і її правове регулювання 92-96

CZU: 349.6

Коваленко Юлія
Наявність земельної ділянки – база для здійснення органічного виробництва 97-102

CZU: 349.6:349.422

Піддубна Дар’я
Провокація підкупу у світлі практики Європейського суду з прав людини 103-107

CZU: 343.352(477)

Березнер Вікторія
Охорона таємниці в історії кримінального законодавства України (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.) 108-112

CZU: 343.3/.7

Вислоцька Тетяна
Стимулювання правослухняної поведінки в кримінально-виконавчому праві України 113-116

CZU: 159.9.072.532:343.8

Коломієць Наталія
Актуальные вопросы реформирования системы учреждений исполнения наказаний государственной пенитенциарной службы Украины 117-119

CZU: 343.8.

Шкута Оле
Основні напрямки та форми вдосконалення захисту прав і свобод людини та громадянина від неправомірного застосування оперативної техніки 120-124

CZU: 343.985

Антонов Роман
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних убивств із хуліганських мотивів 125-129

CZU: 343.98

Бічурін Рінат
Допит неповнолітніх у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування 130-133

CZU: 343.137

Гошовська Юлія
Судебно-экономическая экспертиза по вопросам начисления, выплаты и налогообложения дивидендов 134-139

CZU: [343.98:336.781.2](477)

Евдокименко Светлана
Актуальные вопросы противодействия расследованию преступлений в современных условиях 140-142

CZU: 343.851

Малярова Валерия
Інститут підслідності в кримінальному провадженні: історія виникнення й розвитку 143-147

CZU: 343.1

Омаров Аміл Азад