IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-02 08:45
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2021  (2 din 6)17    CZU
 2021  (2 din 6)34    
Nr. 2(47)17CZU
Nr. 1(46)17CZU
 2020  (5 din 6)110    
Nr. 5(45)19CZU
Nr. 4(44)19CZU
Nr. 3(43)20CZU
Nr. 2(42)19CZU
Nr. 1(41)33CZU
 2019  (9 din 6)272    
Nr. 5(2)(39)18CZU
Nr. 5(39)37CZU
Nr. 4(38_RO)15CZU
Nr. 4(38)40CZU
Nr. 3(37)38CZU
Nr. 2-2(36)29CZU
Nr. 2-1(36)30CZU
Nr. 2(36)16CZU
Nr. 1(35)49CZU
 2018  (10 din 6)381    
Nr. 6(34)50CZU
Nr. 5(33)46CZU
Nr. 4-2(32)31CZU
Nr. 4-1(32)31CZU
Nr. 3-2(31)33CZU
Nr. 3-1(31)33CZU
Nr. 2-2(30)40CZU
Nr. 2-1(30)41CZU
Nr. 1-2(29)38CZU
Nr. 1-1(29)38CZU
 2017  (7 din 6)270    
Nr. 6-2(28)35CZU
Nr. 6-1(28)35CZU
Nr. 5(27)37CZU
Nr. 4(26)45CZU
Nr. 3(25)32CZU
Nr. 2(24)50CZU
Nr. 1(23)36CZU
 2016  (9 din 6)322    
Nr. 6(22-2)34CZU
Nr. 6(22-1)34CZU
Nr. 5(21)48CZU
Nr. 4(20)46CZU
Nr. 3(19)47CZU
Nr. 2/2(18)34CZU
Nr. 2/1(18)33CZU
Nr. 1/2(17)23CZU
Nr. 1/1(17)23CZU
 2015  (10 din 6)324    
Nr. 6(16)58CZU
Nr. 5/2(15)28CZU
Nr. 5/1(15)25CZU
Nr. 4/2(14)31CZU
Nr. 4/1(14)28CZU
Nr. 3/2(13)24CZU
Nr. 3/1(13)24CZU
Nr. 2/2(12)33CZU
Nr. 2/1(12)32CZU
Nr. 1(11)41CZU
 2014  (6 din 6)234    
Nr. 6(10)67CZU
Nr. 5(9)41CZU
Nr. 4(8)35CZU
Nr. 3(7)50CZU
Nr. 2(6)21CZU
Nr. 1(5)20CZU
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • Exclusă (30.10.2020)
  • C (28.02.2020-28.08.2020)
  • C (26.10.2017-26.10.2019)
  • C (31.10.2013-25.10.2017)
Pagina web: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22233790
Adresa: Casa Presei et. 5, of. 512, str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole19471755925330991941
Volume58860252603
Total2005184195035702

Vizualizări   1791Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Теоретико-правовий аналіз законодавчого забезпечення права на доступ до правосуддя в Україні 5-9

CZU: 340.134:342.56

Верба Ірина
Сравнительно-правовая характеристика основных кодексов Украины и Чешской Республики 10-13

CZU: 340.130

Клабан Владимир
Нелегальная миграция как криминогенный фактор 14-17

CZU: 342.518:314.7

Косарева Владислава
Влияние трансформации Пограничной службы Украины в специальную государственную службу на формирование профессиональной идентичности ее личного состава 18-22

CZU: 35.08

Маланчий Николай
До питання витоків і специфіки становлення біоюриспруденції в сучасному правознавстві 23-27

CZU: 340.12

Новікова Марія , Задорожня Олена
Соматичні права людини в конституційному праві України 28-30

CZU: 342.7

Хажинський Руслан
Місце права електронних комунікацій в системі права України 31-36

CZU: 342.951:351.82

Barikova Anna
Адміністративно-правові форми та методи забезпечення безпеки в прикордонних районах правоохоронними органами 37-38

CZU: 342.9

Гончаров Євген
Застосування досвіду окремих європейських країн щодо діяльності органів прокурорського самоврядування 39-42

CZU: 343.16

Дрогомирецька Любов
Забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів 43-47

CZU: 35.076+342.72

Єсімов Сергій
Поняття та предмет адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері: доктринальний і нормативний аспекти 48-53

CZU: 342.9.07+351.74

Заярний Олег
Особливості надання публічних послуг у зоні проведення антитерористичної операції 54-56

CZU: 351.74342.922

Legheza Evghenii
Новий формат адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху 57-60

CZU: 342.9

Пилипів Руслан
Становление института примирения сторон в административном судопроизводстве Украины 61-65

CZU: 347.998.85(477)

Сидельников Александр
Деякі питання стану судової системи в Україні на шляху подальшого реформування 66-69

CZU: 351.74.001.73(477)

Timaşov Viktor
On legal nature of responsibility in law 70-72

CZU: 347.73

Litvinţeva Anastasia
Щодо питання про незалежність центрального банку 73-75

CZU: 347.73

Савенкова Владислава
Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України 76-78

CZU: 347.1

Melnic Olga
Процесуальні аспекти забезпечення безпеки інституту окремої думки судді в цивільному судочинстві 79-84

CZU: 347.9

Мельник Ярослав
Самозахист прав на чужі речі при спадкуванні за цивільним законодавством України 85-87

CZU: 347.6

Шахназарян Каріне
Охрана труда на предприятии: вопросы создания безопасных условий в процессе трудовой деятельности 88-91

CZU: 349.3

Ивчук Юлия
Юридичне поняття екологічної безпеки в галузі еколого-господарської діяльності теплових електростанцій і її правове регулювання 92-96

CZU: 349.6

Коваленко Юлія
Наявність земельної ділянки – база для здійснення органічного виробництва 97-102

CZU: 349.6:349.422

Піддубна Дар’я
Провокація підкупу у світлі практики Європейського суду з прав людини 103-107

CZU: 343.352(477)

Березнер Вікторія
Охорона таємниці в історії кримінального законодавства України (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.) 108-112

CZU: 343.3/.7

Вислоцька Тетяна
Стимулювання правослухняної поведінки в кримінально-виконавчому праві України 113-116

CZU: 159.9.072.532:343.8

Коломієць Наталія
Актуальные вопросы реформирования системы учреждений исполнения наказаний государственной пенитенциарной службы Украины 117-119

CZU: 343.8.

Шкута Оле
Основні напрямки та форми вдосконалення захисту прав і свобод людини та громадянина від неправомірного застосування оперативної техніки 120-124

CZU: 343.985

Антонов Роман
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних убивств із хуліганських мотивів 125-129

CZU: 343.98

Бічурін Рінат
Допит неповнолітніх у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування 130-133

CZU: 343.137

Гошовська Юлія
Судебно-экономическая экспертиза по вопросам начисления, выплаты и налогообложения дивидендов 134-139

CZU: [343.98:336.781.2](477)

Евдокименко Светлана
Актуальные вопросы противодействия расследованию преступлений в современных условиях 140-142

CZU: 343.851

Малярова Валерия
Інститут підслідності в кримінальному провадженні: історія виникнення й розвитку 143-147

CZU: 343.1

Омаров Аміл Азад