Implementarea metodelor moderne de diagnostic al infecției cu HIV în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
185 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-14 21:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-097+616.98:578.828]-07(478) (1)
Патология. Клиническая медицина (3962)
Инфекционные заболевания. Инфекционные лихорадки (266)
Вирусология (145)
SM ISO690:2012
OLTU, Iulian; CLIMASEVSCHI, Iurie; NOROC, Ecaterina; EFTODII, Iulia; POPOVICI, Svetlana; RÎBACOVA, Maia; CONDRAT, Igor; COSTIN-CODREANU, Tatiana; SCERBENCO, Uliana. Implementarea metodelor moderne de diagnostic al infecției cu HIV în Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 383-384. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687

Implementarea metodelor moderne de diagnostic al infecției cu HIV în Republica Moldova


CZU: 616-097+616.98:578.828]-07(478)
Pag. 383-384

Oltu Iulian, Climasevschi Iurie, Noroc Ecaterina, Eftodii Iulia, Popovici Svetlana, Rîbacova Maia, Condrat Igor, Costin-Codreanu Tatiana, Scerbenco Uliana
 
Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2020


Rezumat

Actualizarea, optimizarea și decentralizarea diagnosticului de laborator al infecției cu HIV au condus la sporirea accesului populației la testare, inclusiv al grupelor cu risc sporit de infectare, totodată favorizând implementarea strategiei OMS/UNAIDS Testează și tratează.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-99738</doi_batch_id>
<timestamp>1620391421</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină </full_title>
<issn media_type='print'>17298687</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>4(82)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Implementarea metodelor moderne de diagnostic al infecției cu HIV &icirc;n Republica Moldova</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Iulian</given_name>
<surname>Oltu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Iurie</given_name>
<surname>Climasevschi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ecaterina</given_name>
<surname>Noroc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Iulia</given_name>
<surname>Eftodii</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Popovici</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maia</given_name>
<surname>Rîbacova</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Condrat</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Costin-Codreanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Uliana</given_name>
<surname>Scerbenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>383</first_page>
<last_page>384</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>