Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
297 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-02 23:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613(478)(091) (1)
Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье (346)
SM ISO690:2012
OPOPOL, Nicolae; PANTEA, Valeriu; BAHNAREL, Ion; FRIPTULEAC, Grigore; VOLNEANSCHI, Ana. Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 203-208. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687

Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova

Sequences of the stages of development of hygienic science in the Republic of Moldova

Последовательность этапов развития науки гигиены в Республике Молдова


CZU: 613(478)(091)
Pag. 203-208

Opopol Nicolae1, Pantea Valeriu2, Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore1, Volneanschi Ana3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 30 martie 2020


Rezumat

În articol sunt expuse secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei Igiena. În baza unei analize istorico-descriptive și bibliograi ce, sunt edii cate etapele de dezvoltare a igienei în Republica Moldova, acestea i ind rel ectate în strânsă legătură cu evenimentele istorice, cu factorii și cauzele ce au contribuit la această dezvoltare. De asemenea sunt nominalizate personalitățile care au marcat etapele evoluției igienei ca știință și contribuția lor.

h e article presents sequences of stages in the development and evolution of hygiene as a science. Based on a historicaldescriptive analysis of the bibliographic sources, the stages of hygiene development in the Republic of Moldova are demonstrated, these being rel ected in their close connection with the historical events, causes and factors that contributed to this development. h e article mentions the personalities who marked the stages of hygiene development as science and their role.

В статье представлена последовательность этапов эволюционного развития гигиены как науки. На основе исторического, описательного и библиографического анализа аргументированы этапы развития гигиены в Республике Молдова, отражённые в их тесной связи с историческими и социальными событиями, причинами и факторами, которые способствовали этому развитию. В статье представлены личности, обозначившие этапы развития гигиены как науки и их роль.

Cuvinte-cheie
etape, dezvoltarea științei, igienă, catedre, sănătate publică,

state of health, scientii c development, hygiene, public health,

этапы, развитие науки, гигиена, кафедры, здравоохранение