The specificity of business culture on the international level
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1656 19
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-23 23:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.5 (402)
Внешняя торговля. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины (387)
SM ISO690:2012
SHARFELDIN, Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim. The specificity of business culture on the international level. In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 100-103. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

The specificity of business culture on the international level

Specificul business-culturii pe plan internațional

CZU: 339.5

Pag. 100-103

Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim
 
The Embassy of Qatar in Chisinau
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

In order to be successful on the international market, knowledge regarding the business environment, culture and specific business environment is required. Cultural differences are varied, for this reason it is difficult to find legality, but in any chaos, however, certain common elements can be found. We believe that the road to success concerns every person, regardless of his/her role, level, department or location, to demonstrate inclusive behavior in order to achieve extraordinary results. In order to impose ourselves in a constantly changing world, we actively involve all our employees to create an organization with an integrating character, better equipped. In terms of business communication, the benchmarks of great practical relevance are those concerning the communication methods and techniques developed by marketing and management practitioners, public relations, diplomacy, advertising creation, negotiation and sales, and their aspects are analyzed in details. The aim of the study consists in the efficient theoretical and experimental grounding of the model for forming the bases of the business culture of professional business in support of the efficiency of the activi

Cauzele succesului pe piața internațională, sunt predeterminate de cunoștințele despre mediul de afaceri, cultura și specificul mediul de afaceri. Diferențele culturale sunt variate, din acest motiv este dificil să găsești o legalitate, însă în orice haos pot fi găsite anumite elemente comune. Considerăm că drumul către succes privește fiecare persoană, indiferent de rolul, nivelul, departamentul sau locația sa, pentru a demonstra un comportament incluziv pentru a obține rezultate extraordinare. Pentru a ne impune într-o lume, în continuă schimbare, implicăm activ toți angajații noștri pentru a crea o organizație cu caracter integrator, bine dotată, abilă. În ceea ce privește comunicarea de afaceri, punctele de referință de mare relevanță practică sunt cele privind metodele și tehnicile de comunicare dezvoltate de către practicienii de marketing și management, relațiile publice, diplomația economică, crearea de publicitate, negocierea și vânzările, iar aspectele acestora sunt analizate în detaliu. Scopul studiului constă în fundamentarea teoretică și experimentală a modelului pentru formarea bazelor culturii de afaceri a afacerilor profesionale în sprijinul eficienței activității

Cuvinte-cheie
culture, business, international affairs, cultural conflicts, educational differences, diversity,

cultură, afaceri, afaceri internaţionale, conflicte culturale, diferențe educaționale, diversitate