Tipuri netradiționale de stat și drept
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
846 29
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-13 11:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.1+342.2 (1)
Виды и формы права. Направления в теории права (804)
Структура государства (84)
SM ISO690:2012
NEGRU, Boris. Tipuri netradiționale de stat și drept. In: Administrarea Publică, 2020, nr. 1(105), pp. 38-50. ISSN 1813-8489. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3707596
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489

Tipuri netradiționale de stat și drept

Non-traditional types of state and law

Нетрадиционные типы государства и права

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3707596
CZU: 340.1+342.2

Pag. 38-50

Negru Boris
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2020


Rezumat

The article analyzes, from the historical perspective, different non-traditional types of state and law: during the transition period, the Islamic State and law (Islamic), the police state, the imitative state (the imitation of the state). The analysis is performed based on the consultation of a wide range of specialized literature, as well as of their own analytical observations.

În articol se analizează, din perspectiva istorică, diferite tipuri netradiționale de stat și drept: în perioada de tranziție, statul şi dreptul musulman (islamic), statul poliţienesc, statul imitativ (imitaţia statului). Analiza este efectuată în baza consultării unei game ample de literatură de specialitate, precum și a propriilor observații analitice.

Cuvinte-cheie
state, law, transitional period, Muslim, Qur’an, police state, state,

stat, drept, perioadă de tranziție, musulman, coran, stat polițienesc, stat imitativ

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Tipuri netradiționale de stat și drept">
<meta name="citation_author" content="Negru Boris">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/03/16">
<meta name="citation_journal_title" content="Administrarea Publică">
<meta name="citation_volume" content="105">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="38">
<meta name="citation_lastpage" content="50">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/38-50_0.pdf">