Tipuri netradiționale de stat și drept
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
845 29
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-13 11:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.1+342.2 (1)
Виды и формы права. Направления в теории права (804)
Структура государства (84)
SM ISO690:2012
NEGRU, Boris. Tipuri netradiționale de stat și drept. In: Administrarea Publică, 2020, nr. 1(105), pp. 38-50. ISSN 1813-8489. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3707596
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489

Tipuri netradiționale de stat și drept

Non-traditional types of state and law

Нетрадиционные типы государства и права

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3707596
CZU: 340.1+342.2

Pag. 38-50

Negru Boris
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2020


Rezumat

The article analyzes, from the historical perspective, different non-traditional types of state and law: during the transition period, the Islamic State and law (Islamic), the police state, the imitative state (the imitation of the state). The analysis is performed based on the consultation of a wide range of specialized literature, as well as of their own analytical observations.

În articol se analizează, din perspectiva istorică, diferite tipuri netradiționale de stat și drept: în perioada de tranziție, statul şi dreptul musulman (islamic), statul poliţienesc, statul imitativ (imitaţia statului). Analiza este efectuată în baza consultării unei game ample de literatură de specialitate, precum și a propriilor observații analitice.

Cuvinte-cheie
state, law, transitional period, Muslim, Qur’an, police state, state,

stat, drept, perioadă de tranziție, musulman, coran, stat polițienesc, stat imitativ

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-98178</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-03-16</cfResPublDate>
<cfVol>105</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>38</cfStartPage>
<cfISSN>1813-8489</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/98178</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tipuri netradiționale de stat și drept</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>state; law; transitional period; Muslim; Qur’an; police state; state; stat; drept; perioadă de tranziție; musulman; coran; stat polițienesc; stat imitativ</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article analyzes, from the historical perspective, different non-traditional types of state and law: during the transition period, the Islamic State and law (Islamic), the police state, the imitative state (the imitation of the state). The analysis is performed based on the consultation of a wide range of specialized literature, as well as of their own analytical observations.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n articol se analizează, din perspectiva istorică, diferite tipuri netradiționale de stat și drept: &icirc;n perioada de tranziție, statul şi dreptul musulman (islamic), statul poliţienesc, statul imitativ (imitaţia statului). Analiza este efectuată &icirc;n baza consultării unei game ample de literatură de specialitate, precum și a propriilor observații analitice.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-03-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-03-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-5377</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-03-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-98178</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.3707596</cfFedId>
<cfStartDate>2020-03-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-5377</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-5377-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-03-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Негру</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Борис</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>