Пребывание поэта М. Эминеску в Российской империи
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
626 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-21 13:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(092)EminescuM. (1)
Литература на балканских романских языках (2112)
SM ISO690:2012
РОМАН, Александр. Пребывание поэта М. Эминеску в Российской империи. In: Славянские чтения, 2017, nr. 9(15), pp. 154-162. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 9(15) / 2017 / ISSN 1857-4580

Пребывание поэта М. Эминеску в Российской империи

Aflarea poietului Mihai Eminescu în imperiul rus

Stay of poet M. Eminescu in the russian empire

CZU: 821.135.1.09(092)EminescuM.

Pag. 154-162

Роман Александр
 
Молдавский Государственный Университет
 
 
Disponibil în IBN: 16 martie 2020


Rezumat

Статья представляет собой анализ историографии, посвященной пребыванию поэта М. Эминеску в Российской империи летом-осенью 1885 г. Автор опирается на источники, опубликованные в Республике Молдова, Румынии, Украине и некоторых других странах данного региона Европы.

Studiul reprezintă o analiză sintetică, în care pentru prima dată în istoriografie se analizează aflarea poetului M. Eminescu în Imperiul Rus, în vara-toamna anului 1885, pentru tratament balneologic. Fiind supuse investigaţiei toate sursele documentare ce s-au păstrat la acest subiect, precum şi literatura tematică publicată în Republica Moldova, România, Ucraina şi alte ţări din această regiune a Europei, se demonstrează drept benefică aflarea poetului la Odesa şi în staţiunea balneologică de la Kuialnik.

This article is an analysis of the historiography devoted to stay of poet M. Eminescu in the Russian Empire in the summer-autumn of 1885, the author relies on sources published in the Republic of Moldova, Romania, Ukraine and some other countries of this region of Europe.

Cuvinte-cheie
Михай Эминеску, город Одесса, Бессарабская губерния, Титу Майореску,

Mihai Eminescu, oraşul Odesa, gubernia Basarabia, Titu Maiorescu,

Mihai Eminescu, city of Odessa, Bessarabia