„La 31 august 1989 a fost o mare victorie în bătălia pentru limba română și alfabetul latin
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
44 0
SM ISO690:2012
CONDREA, Iraida. „La 31 august 1989 a fost o mare victorie în bătălia pentru limba română și alfabetul latin. In: Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova. 25 octombrie 2019, Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, pp. 43-47.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Lumina verbului matern 2019
Conferința "Lumina verbului matern"
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2019

„La 31 august 1989 a fost o mare victorie în bătălia pentru limba română și alfabetul latin


Pag. 43-47

Condrea Iraida
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 martie 2020


BibTeX Export

@article{ibn_5927,
author = {Pisoi, S.},
title = {Jocurile pe calculator-mijloc esenţial de consolidare a deprinderilor în învăţarea limbii engleze},
journal = {Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională},
year = {2007},
volume = {42 (1-2)},
pages = {67-68},
month = {Apr},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/5927},
}