Традиционные и нетрадиционные техники развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка в школах с румынским языком обучения
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
446 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-15 20:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.025:811.161.1'243 (4)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (1201)
Восточнославянские языки (361)
SM ISO690:2012
КАРАЧЕБАН-МАКОВЕЙ, Инга. Традиционные и нетрадиционные техники развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка в школах с румынским языком обучения . In: Славянские чтения, 2018, nr. 12(18), pp. 244-251. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580

Традиционные и нетрадиционные техники развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка в школах с румынским языком обучения

Tehnici tradiţionale şi moderne de dezvoltare a competenţelor de comunicare a elevilor la lecţiele de limba rusă în şcolile cu predare în limba română

Traditional and non-traditional technigues of developing the communicative competence of students of the russian language lessons in schools with the romanian language of instruction

CZU: 37.025:811.161.1'243

Pag. 244-251

Карачебан-Маковей Инга
 
Теоретический лицей им. М.Садовяну
 
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2020


Rezumat

В статье рассматривается использование традиционных и современных техник в обучении/изучении русскому языку (говорению, аудированию, чтению и письму) в школах Молдовы с румынским языком обучения на начальном, среднем и продвинутом уровнях, Приводятся примеры из опыта работы.

Articolul discută uilizarea tehnicilor tradiţionale şi nontradiţionale în predarea/învăţarea limbii ruse(vorbirea, audierea, citirea şi scrierea) în şcolile Moldovei cu predarea în limba română la nivel elementar,intermediar şi avansat, se oferă exemple din propria experienţa de muncă.

The article discusses the use of the traditional and modern technigues in teaching/ learning the russian language (speaking, listening, reading, writing) in Moldovan schools with romanian language of instruction at the primary, secundary and advanced levels, there are given examples from work experience.

Cuvinte-cheie
методика, коммуникативная компетенция, техники и приёмы, говорение, аудирование, чтение, письмо,

metodică, competenţă de comunicare, tehnici şi strategii, vorbirea, audierea, citirea, scrierea,

technigue, communicative competence, technology, speaking, listening, reading, writing