Фольклорна традиція в літературній спадщині і. Нечуя-Левицького
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
605 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-09 11:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.2-34.09 (2)
Литература на восточнославянских языках (367)
SM ISO690:2012
ТРЕТЬЯЧЕНКО, Алла, ЯКИМОВИЧ, Елена. Фольклорна традиція в літературній спадщині і. Нечуя-Левицького. In: Славянские чтения, 2018, nr. 12(18), pp. 49-56. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580

Фольклорна традиція в літературній спадщині і. Нечуя-Левицького

Folklore tradition in the literary heritage of I. Nechuya-Levitsky

Tradiţia folсlorică în mostenirea literarălui Ivan Neciui-Leviţkii

CZU: 821.161.2-34.09

Pag. 49-56

Третьяченко Алла, Якимович Елена
 
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2020


Rezumat

В статье рассматривается использование народнопоэтических тем, мотивов, образов, фольклорной символики и поэтики в творчестве украинского писателя II половины XIX в. И. Нечуя-Левицкого.

The article deals with the use of national poetical themes, motives, images, folklore symbols and poetics in the oeuvre of I. NechuyaLevitsky (the Ukrainian writer of the second half of the 19-th century).

Articolul de faţă cercetează folosirea temelor poeticnaţionale, motivelor, imaginilor, simbolismului şi poeticii folclorice în lucrările scriitorului ucrainean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea I. Neciui-Levitki.

Cuvinte-cheie
фольклор, обычай, обряд, лирическая песня, пословица, поговорка,

folklore, custom, rite, lyrical song, proverb,

ritual, obicei, tradiţie, cântec liric, proverb, zicătoare