Proprietațile luminescente ale monocristalelor WSe2 și MoSe2 dopate cu ioni ai metalelor de tranziție (Cr)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
368 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-24 14:45
SM ISO690:2012
NEDELEA, Vitalie. Proprietațile luminescente ale monocristalelor WSe2 și MoSe2 dopate cu ioni ai metalelor de tranziție (Cr). In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova: . Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice, 10 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, 2019, SNE, SU, pp. 39-44.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SNE, SU, 2019
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice"
Chișinău, Moldova, 10 octombrie 2019

Proprietațile luminescente ale monocristalelor WSe2 și MoSe2 dopate cu ioni ai metalelor de tranziție (Cr)


Pag. 39-44

Nedelea Vitalie
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2020


Rezumat

Crystals were obtained by the CVT method, iodine as the transport agent. Incorporation of Cr and halogen, into crystals takes place during the growth. The research of near-infrared light PL has established the presence of two distinct spectral regions: the exciton region, located in the vicinity of the indirect banned, consisting of narrow lines and Analele științifice ale USM. Lucrări studențești phonon replicas, and broad band of deep levels, in the region of lower energies of PL spectra.