Simularea proceselor de creștere a straturilor nanometrice de Zn1-xMgxO folosind metoda Monte-Carlo
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
459 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-20 09:31
SM ISO690:2012
YAO, Meiling. Simularea proceselor de creștere a straturilor nanometrice de Zn1-xMgxO folosind metoda Monte-Carlo. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova: . Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice, 10 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, 2019, SNE, SU, pp. 34-39.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SNE, SU, 2019
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice"
Chișinău, Moldova, 10 octombrie 2019

Simularea proceselor de creștere a straturilor nanometrice de Zn1-xMgxO folosind metoda Monte-Carlo


Pag. 34-39

Yao Meiling
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2020


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-97093</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfVol>SNE, SU</cfVol>
<cfStartPage>34</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/97093</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Simularea proceselor de creștere a straturilor nanometrice de Zn1-xMgxO folosind metoda Monte-Carlo</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-73246</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-73246</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-73246-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Yao</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Meiling</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>