Reglementări de stat ale activității comerciale externe a Republicii Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
571 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-21 14:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.54(478) (9)
Внешняя торговля. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины (385)
SM ISO690:2012
ONOFREI, Alexandru, GUJA, Anatolie. Reglementări de stat ale activității comerciale externe a Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2019, nr. 7(127), pp. 29-34. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(127) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Reglementări de stat ale activității comerciale externe a Republicii Moldova

State regulations on foreign trade activities in the Republic of Moldova

CZU: 339.54(478)

Pag. 29-34

Onofrei Alexandru, Guja Anatolie
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020


Rezumat

În acest articol sunt analizate reglementările de stat ale Republicii Moldova ce vizează comerțul exterior. De asemenea, sunt analizate organizațiile internaționale din care face parte Republica Moldova și care sunt un stimulator pentru comerțul exterior al țării. Sprijinul guvernamental pentru promovarea comerțului exterior a devenit în ultimele decenii o caracteristică dominantă a relaţiilor economice internaţionale. Creditarea oficială a exportului joacă un rol extrem de important în finanţarea proiectelor pe care ţara noastră le iniţiază în străinătate şi, totodată, în promovarea şi susţinerea produselor autohtone pe noi pieţe de desfacere. Intervenţia statului în sprijinirea exporturilor şi importurilor se efectuează prin intermediul unor structuri instituţionale diverse, care pot fi grupate în funcţie de modul de organizare a acestora, de statutul funcţional şi de tipul serviciilor pe care le oferă. În acest scop, reglementările de stat au o importanță majoră pentru dezvoltarea și promovarea comerțului exterior al Republicii Moldova

This article analyses the state regulations of the Republic of Moldova in the foreign trade process. It also analyses the international organizations to which the Republic of Moldova is part; the international organizations being is stimulators for the country's foreign trade. The Government support for foreign trade promotion has become a dominant feature of international economic relations over recent decades. Official export credit in the first place plays an extremely important role in financing the projects our country initiates abroad and, at the same time, in promoting and supporting domestic products in new outlets. State intervention in the field of export and import support is carried out through various institutional structures, which can be grouped, depending on their organization, their functional status and the type of services they offer. To this end, state regulations are of major importance for the development and promotion of our country's foreign trade.

Cuvinte-cheie
comerţ exterior, reglementări, Piaţă externă, economie, import, export,

foreign trade, regulations, foreign market, Economy, import, export