Consideratii asupra unor reflectii privind constiinta religioasa
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
917 29
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-15 18:31
SM ISO690:2012
ZAMFIRA, Marius. Consideratii asupra unor reflectii privind constiinta religioasa. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 8, 8-9 decembrie 2017, Chişinău. Chişinău, 2018: "Print-Caro" SRL, 2017, Ediția 8, pp. 77-85. ISBN 978-9975-3168-9-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8, 2017
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
8, Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2017

Consideratii asupra unor reflectii privind constiinta religioasa

Considerations to some reflections regarding the religious consciousnesse


Pag. 77-85

Zamfira Marius
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2020


Rezumat

Lucrarea își propune să prezinte câteva reflecții ale unor importanți autori români care au contribuit la dezvoltarea psihologiei religiei, în general, a psihologiei conștiinței religioase în particular. În acest sens se dezvoltă ideile unor lucrări valoroase având ca autori: Constantin Rădulescu-Motru, Mircea Florian, Lucian Bologa, Mircea Eliade și Emilian Vasilescu. În lucrare se pornește de la ipoteza că orice persoană are drept la libertatea gândirii, conștiinței și religiei. În cadrul studiului se poate distinge triada: conștiința morală - conștiința de sine – conștiința religioasă. Se consideră conștiința religioasă drept glasul lui Dumnezeu în sufletul omului. Pe baza analizei întreprinse asupra lucrărilor a cinci autori români, prezentul studiu demonstrează că orice credincios trebuie să asculte de glasul conștiinței sale și ajunge la concluzia că niciodată conștiința religioasă nu va dispare din sufletul omului.

The paper aims to present some reflections of important Romanian authors who contributed to the development of the psychology of religion in general, of the psychology of religious consciousness in particular. In this sense, the ideas of valuable works are developing, having as authors: Constantin Radulescu-Motru, Mircea Florian, Lucian Bologa, Mircea Eliade and Emilian Vasilescu. The work starts from the hypothesis that every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. The triad can distinguish in the study: moral consciousness - self-consciousness - religious consciousness. Religious consciousness is considered to be the voice of God in the soul of man. Based on the intercessive analysis of the work of five Romanian authors, the present study demonstrates that every believer must obey the voice of his conscience and conclude that religious consciousness will never disappear from the human soul.

Cuvinte-cheie
psihologia religiei, conștiință religioasă, sacru, Dumnezeu, religie, personalitate,

religion psychology, religious consciousness, sacred, God, religion, personality