Минимизация стоимости ветродвигателей с вертикальным ротором
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
712 0
SM ISO690:2012
АНИСИМОВ, В.К.. Минимизация стоимости ветродвигателей с вертикальным ротором . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Минимизация стоимости ветродвигателей с вертикальным ротором

Pag. 1-8

Анисимов В.К.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Для ветродвигателей с вертикальным ротором исследована зависимость стоимости наиболее дорогих его частей от соотношения их размеров (высоты и диаметра). Получены формулы, позволяющие определить оптимальную величину этого соотношения для различных вариантов исполнения ветродвигателя: с концентратором ветра или без него.

Pentru motoarele de vînt cu rotor vertical s-a cercetat dependenţa valorii unora dintre cele mai costisitoare piese şi raportul dimensiunilor lor (înălţimii şi diametrului). S-au obţinut formule, ce permit determinarea mărimii optime a acestui raport pentru diverse variante de executare a motorului de vînt: cu concentrator de vînt sau fără el.

The cost dependence of the most expensive parts of the vertical rotor windmill and their sizes (height and diameter) was studied. The formulae were obtained allowing determining the optimum value of such dependence for different modifications of a windmill: with or without wind concentrator.

Cuvinte-cheie
лопасти турбины, стенки концентратора