Производительнось солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
659 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 14:28
SM ISO690:2012
ERMURAŢCHII, Vladimir; KAPRALOV, Anatoli. Производительнось солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Производительнось солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером

Pag. 1-7

Ermuraţchii Vladimir, Kapralov Anatoli
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

По уточнённой методике расчёта получены энергетические показатели солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с полимерными абсорберами и различными конструкциями ограждений.

În conformitate cu metodica precizată de calcul sunt obţinute indicile energetice ale incălzitorilor solare de apă tip capacitativ cu absorber polimer şi cu diferite construcţiile de îngrădire.

Energetic indexes of solar capacity-type water heaters with flexible polymer absorbers and different constructions of enclosures using the refined method of calculus were obtained.

Cuvinte-cheie
солнечное излучение, нагреватели воды, энергетические показатели

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-9587</cfResPublId>
<cfResPublDate>2008-04-01</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>1</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/9587</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Производительнось солнечных нагревателей воды
ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>солнечное излучение; нагреватели воды; энергетические показатели</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>По уточнённой методике расчёта получены энергетические показатели солнечных
нагревателей воды ёмкостного типа с полимерными абсорберами и различными конструкциями
ограждений.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În conformitate cu metodica precizată de calcul sunt obţinute indicile energetice ale incălzitorilor
solare de apă tip capacitativ cu absorber polimer şi cu diferite construcţiile de îngrădire.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Energetic indexes of solar capacity-type water heaters with flexible polymer absorbers and different
constructions of enclosures using the refined method of calculus were obtained.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1311</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13246</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1311</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1311-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ermuratskii</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vladimir</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13246</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13246-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Kapralov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Anatoli</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>