Перспективы развития солнечной энергетики
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
739 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 14:14
SM ISO690:2012
ДОРОШЕНКО, Александр; VASIUTINSCKI, S.. Перспективы развития солнечной энергетики. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-17. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Перспективы развития солнечной энергетики

Pag. 1-17

Дорошенко Александр, Vasiutinscki S.
 
Одесcкая государственная академия холода
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе описана методология создания нового поколения солнечных плоских коллекторов для систем тепло- и хладообеспечения на основе использования многослойных, многоканальных структур из полимерных материалов в их конструкции. разработана модель рабочих процессов, происходящих в солнечном коллекторе, с учетом механизма тепловых потерь конвекцией и излучением. по предложенной модели были получены характеристики температуры теплоносителя и его расхода от времени суток (в зависимости от изменения интенсивности солнечного излучения и температуры окружающей среды), которые хорошо согласуются с экспериментальными данными.

În lucrare este descrisă metodologia de creare a noii generaţii de colectoare plate solare pentru sistemele de încălzire şi răcire pe baza utilizării structurelor multistratificate cu multe canale create din materialele polimerice în construcţia lor. Este elaborate modelul proceselor de lucru, petrecute în colectorul solar, luând în consideraţie pierderile termice, convecţia şi iradiaţia.După modelul propus au fost obţinute caracteristicile temperaturii agentului termic şi consumului lui în dependenţă de orele de lucru (în dependenţă de intensitatea radiaţiei solare si temperature aerului exterior) care se corespund bine datelor experimentale.

In the work the methodology of new generation solar flat collectors creation for heating and cooling systems warmly is described on the basis of use of multilayered, multichannel structures made of polymeric materials in their design. The model of the working processes occuring in a solar collector is developed, in view of the mechanism of thermal losses by convection and by radiation. On the offered model characteristics of temperature of the heat-carrier and its charge from time of day (have been received depending on change of intensity of a sunlight and an ambient temperature) are well correlated with the experimental data.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Перспективы развития солнечной энергетики">
<meta name="citation_author" content="Дорошенко Александр">
<meta name="citation_author" content="Vasiutinscki S.">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/04/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="1">
<meta name="citation_lastpage" content="17">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/8.Perspectivele%20de%20dezvoltare%20a%20energeticii%20solare..pdf">