Aspecte de regenerare, consolidare şi restructurare a alogrefelor osoase, implantate în defecte restante posttumorale ale aparatului locomotor
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
222 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-03 00:09
SM ISO690:2012
MARIN, Ion. Aspecte de regenerare, consolidare şi restructurare a alogrefelor osoase, implantate în defecte restante posttumorale ale aparatului locomotor. In: Arta Medica . 2009, nr. 4(37), pp. 3-6. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(37) / 2009 / ISSN 1810-1852

Aspecte de regenerare, consolidare şi restructurare a alogrefelor osoase, implantate în defecte restante posttumorale ale aparatului locomotor

Pag. 3-6

Marin Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În acest articol sunt prezentate rezultatele aloplastiei osoase a defectelor osteoarticulare apărute după înlăturarea tumorilor benigne şi a formaţiunilor pseudotumorale la 558 de pacienţi, operaţi în clinică pe parcursul a peste 45 de ani. De asemenea sunt descrise complicaţiile apărute postoperator şi la distanţă, variantele de restructurare a alogrefelor implantate la copii şi adulţi şi argumentată eficienţa folosirii alogrefelor formolate în calitate de material plastic în chirurgia reconstructivă la locomotor la pacienţii cu patologie oncologică.

The results of bone alloplasty of the osteoarticular defects appeared after ablation of the benign tumors and pseudotumoral formations at 558 patients operated in the clinic during more than 45 years are presented. The complications appearing after the operation and a long time after it are elucidated. The variants of restructuring of allograftings implanted at children and adults, efficiency of use of the formalinized allograftings as plastic material in the reconstructive surgery of the locomotorium of the patients suffering from oncologic pathology are described.