Endarterectomia carotidiană prin eversiune cu prezervarea sinusului: rezultatele precoce și tardive
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
689 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-11 02:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.133-007.271-089 (4)
Патология сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые заболевания (968)
SM ISO690:2012
FOKIN, A., TREIGER, G., VLADIMIRSKII, V.. Endarterectomia carotidiană prin eversiune cu prezervarea sinusului: rezultatele precoce și tardive. In: Arta Medica , 2019, nr. 3(72), pp. 38-39. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Endarterectomia carotidiană prin eversiune cu prezervarea sinusului: rezultatele precoce și tardive

Sinus-preserving modification of eversional carotid endarterectomy: early and late results

CZU: 616.133-007.271-089

Pag. 38-39

Fokin A.1, Treiger G.1, Vladimirskii V.2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină de Sud Ural,
2 Spitalul Clinic Regional, Celiabinsk
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Introducere: Endarterectomia carotidiană (EAEC) și-a demonstrat avantajul în tratamentul stenozelor hemodinamic semniicative ale arterei carotide interne (ACI). Tehnica prin eversiune este cea mai populară, însă în versiunea sa standard se asociază cu traumatizarea frecventă a sinusului carotidian, cu impact negativ asupra reglării vegetative a tonusului vascular și hemodinamicii. Scopul: Evaluarea eicacității EAEC prin eversiune cu prezervarea nervilor sinusului carotid, comparând rezultatele precoce și la distanță cu cele ale unui lot de control. Material și metode: Studiul a inclus 375 pacienți supuși tratamentului chirurgical în Spitalul Clinic Regional Celiabinsk în perioada anilor 2012-2018. În lotul I (208 bolnavi) EAEC prin eversiune s-a efectuat conform tehnicii standard. În lotul II (167 pacienți) s-a practicat EAEC modiicată, cu prezervarea sinusului. Loturile au fost comparabile în funcție de vârstă, gen, statutul neurologic și hipertensiv inițial, utilizarea șuntului temporar, timpul de clampaj al ACI și gradul leziunii arteriale carotidiene contralaterale. Pe lângă înregistrarea parametrilor hemodinamici comuni, a fost evaluată și activitatea vegetativă în baza analizei prospective a variabilității frecvenței cardiace utilizând ritmocardiograia. La etapa de follow-up, parametrii hemodinamici au fost evaluați la 103 pacienți: cu păstrarea nervilor sinusului carotidian (39) și după secționarea acestora (64). Rezultate: În prima zi atât presiunea sistolică, diastolică, cât și presiunea pulsului, precum și frecvența cardiacă au fost mai reduse la bolnavii după EAEC cu prezervarea sinusului în comparație cu lotul de control. În plus, diminuarea inluenței simpatice asupra ritmului conform ritmocardiograiei a fost notabilă. La pacienții operați cu prezervarea nervilor sinusului carotidian elevarea tensiunii arteriale s-a atestat mai rar, iar doza necesară de remedii antihipertensive a fost mai mică. Concluzii: S-au constatat diferențe semniicative dintre parametrii, evaluați precoce și la distanță, ai hemodinamicii arteriale postoperatorii și reglării vegetative a tonusului vascular, în funcție de prezervarea nervilor sinusului carotidian. Practicarea EAEC prin eversiune cu prezervarea sinusului carotid reduce riscul complicațiilor postoperatorii cauzate de dereglările vegetative.

Introduction: Carotid endarterectomy (CEAE) has proven its advantage in correcting hemodynamically signiicant stenoses of the internal carotid arteries (ICA). The eversion technique is the most popular, but with its standard procedure, traumatization of carotid sinus nerves occurs, which has a negative efect on the vegetative regulation of vascular tonus and hemodynamics. Aim: To evaluate the efectiveness of eversional CEAE with preservation of carotid sinus nerves, by comparing of early and long-term results with a control group of patients. Materials and methods: The study included 375 patients treated surgically at the Chelyabinsk Regional Clinical Hospital from 2012 to 2018. In the irst group (208 patients), eversional CEAE was performed according to standard technique. In the second group (167 patients), a sinus-preserving modiication of CEAE was applied. The groups were comparable by age, sex, baseline neurological status, baseline hypertension, use of a temporary shunt, ICA cross-clamping time, and degree of contralateral lesion of the carotid arteries. In addition to common hemodynamic parameters, mediator vegetative activity evaluated based on a prospective analysis of heart rate variability using rhythmocardiography. In the follow-up period, hemodynamic parameters assessed in 103 patients: with preservation of the carotid sinus nerves (39) and after their transection (64). Results: On the 1st day, systolic, diastolic and pulse blood pressure, as well as a heart rate were lower in patients after sinuspreserving CEAE as compared with the control group. In addition, a decrease in sympathetic pressure efect on the rhythm according to rhythmocardiography was noticeable. In patients operated with the preservation of carotid sinus nerves, an increased blood pressure is less common and they require a lower dosage of antihypertensive drugs. Conclusions: There are signiicant diferences between early and distant parameters of postoperative arterial hemodynamics and vegetative regulation of vascular tonus, depending on preservation of the carotid sinus nerves. Practical application of sinus- preserving eversional CEAE reduces the risk of postoperative complications due to vegetative dysregulation.

Cuvinte-cheie
endarterectomie carotidiană, sinus carotid, dereglări vegetative,

carotid endarterectomy, carotid sinus, vegetative disorders