Impactul strategiei globale a UNIUNII Europene asupra comunicării strategice cu statele parteneriatului estic
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
212 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-23 10:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
061.1EU+327(4-11) (1)
Государственные организации и объединения. Государственные, правительственные, национальные, международные организации (165)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (895)
SM ISO690:2012
STICEA, Mihaela. Impactul strategiei globale a UNIUNII Europene asupra comunicării strategice cu statele parteneriatului estic. In: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2019, pp. 255-260. ISBN 978-9975-56-717-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” 2019
Conferința "Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare"
Chișinău, Moldova, 11 octombrie 2019

Impactul strategiei globale a UNIUNII Europene asupra comunicării strategice cu statele parteneriatului estic

The impact of the European union global strategy on the strategic communication with the eastern partnership countries


CZU: 061.1EU+327(4-11)
Pag. 255-260

Sticea Mihaela
 
Institute of International Relations of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Adoptarea Strategiei Globale pentru Politică Externă și de Securitate în iunie 2016 a fost un eveniment de referință pentru Uniunea Europeană în calitate de actor internațional. Strategia introduce o nouă abordare generală a politicii externe și de securitate bazată pe construirea rezilienței interne și externe și în acest scop constituie baza pentru o serie de pași importanți în domeniul comunicării strategice, care reprezintă în prezent o prioritate a acțiunii externe a UE și o parte integrantă a eforturilor europene în domeniul securității și apărării.

The adoption of the Global Strategy for the Foreign and Security Policy by June 2016 was a landmark event for the European Union as an international actor. The Strategy introduces a new overall approach to foreign and security policy, based on building internal and external resilience and to this end it provides the basis for a number of important subsequent steps in the field of strategic communication, which is at the present time a priority of the EU’s external action and an integrated part of the European efforts on security and defence.

Cuvinte-cheie
comunicare strategică, reziliență, securitate, Strategie Globală, parteneriat estic,

Strategic communication, resilience, Security, Global Strategy, Eastern Partnership