Modelarea conturului reglabil al agentului termic intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
652 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-09 08:24
SM ISO690:2012
ŞIT, Boris. Modelarea conturului reglabil al agentului termic intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 51-63. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(10) / 2009 / ISSN 1857-0070

Modelarea conturului reglabil al agentului termic intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură

Pag. 51-63

Şit Boris
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе рассмотрены уравнения динамики и статики регулируемого промежуточного контура теплонасосной установки на диоксиде углерода. Теплонасосная установка является частью комбинированной системы теплоснабжения. В контуре производится регулирование передаваемой тепловой мощности от источника низкопотенциального тепла за счет изменения скорости циркуляции жидкости в контуре и изменения площади теплопередающей поверхности, как в испарителе, так и в промежуточном теплообменнике в зависимости от управляющего параметра, например, температуры наружного воздуха и скорости ветра.

În lucrare sunt examinate ecuaţiile de dinamică şi statică ale conturului reglabil intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură pe dioxid de carbon. Instalaţia cu pompa de căldură este o parte a unui sistem de termoficare combinat. În contur are loc reglarea puterii termice transferate de la sursa de căldură cu potenţialul redus datorită modificării vitezei circulaţiei lichidului în contur şi modificării ariei suprafeţii de transmisie a căldurii cât în evaporator, atât şi în termoschimbătorul intermediar în dependenţă de parametru de control, de exemplu, temperatura aerului exterior şi viteza vântului.

There are examined equations of dynamics and statics of an adjustable intermediate loop of heat pump carbon dioxide station in this paper. Heat pump station is a part of the combined heat supply system. Control of transferred thermal capacity from the source of low potential heat source is realized by means of changing the speed of circulation of a liquid in the loop and changing the area of a heat-transmitting surface, both in the evaporator, and in the intermediate heat exchanger depending on the operating parameter, for example, external air temperature and wind speed.

Cuvinte-cheie
теплонасосная установка, регулирование режима работы, промежуточный контур