Изучение и создание новых сортов тритикале в Молдове
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
530 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-04 13:44
SM ISO690:2012
ЛЯТАМБОРГ, Светлана, ВЕВЕРИЦЭ, Ефимия, РОТАРЬ, Сильвия. Изучение и создание новых сортов тритикале в Молдове. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională, Ed. 5, 21-22 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, Editia a V-a, p. 159. ISBN 978-9975-56-695-7. DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.153
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a V-a, 2019
Conferința "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
5, Chișinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Изучение и создание новых сортов тритикале в Молдове

DOI:https://doi.org/10.53040/9789975566957.153

Pag. 159-159

Лятамборг Светлана, Веверицэ Ефимия, Ротарь Сильвия
 
Институт генетики, физиологии и защиты растений
 
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020