Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.4/5.091 (1)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (643)
SM ISO690:2012
HADÎRCĂ, Maria. Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 6(118), pp. 15-20. ISSN 1810-6455.
10.5281/zenodo.3583241
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455

Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar

A Strategic Approach to the Training of an Informed Speaker in Secondary Education


CZU: 373.4/5.091
DOI: 10.5281/zenodo.3583241
Pag. 15-20

Hadîrcă Maria
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2020


Rezumat

Articolul argumentează necesitatea abordărilor strategice în educaţie, prezintă unele strategii pedagogice de formare a vorbitorului cult de limba română la etapa învăţământului secundar, printre care şi curriculumul opţional Învăţăm să vorbim argumentat, promovează inter- şi transdisciplinaritatea în eficientizarea activităţilor de învăţare.

The article overviews the need for strategic approaches in education, presents teaching strategies for the training of an informed speaker at the secondary education stage, such as the optional curriculum Let Us Learn to Speak in a WellArgued Manner, and promotes inter- and transdisciplinarity in raising the efficiency of teaching activities.

Cuvinte-cheie
educaţie, teleologia educaţiei, abordare strategică, scop educațional, finalitate educaţională, strategie pedagogică, strategie didactică, curriculum, curriculum opţional, competenţă de comunicare, vorbire argumentată, vorbitor cult, învăţământ secundar,

education, teleology of education, Strategic Approach, educational goal, educational finality, pegagogical strategy, teaching strategy, curriculum, optional curriculum, communication skills, well-argued speech, informed speaker, secondary education