Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
367 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 03:11
SM ISO690:2012
ZAMORZAEVA, Irina; BAHŞIEV, Aighiuni; MIHNEA, Nadejda. Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 21. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.16

Pag. 21-21

Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-94102</doi_batch_id>
<timestamp>1664102121</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Biotehnologii avansate – realizări şi perspective</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-56-695-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Zamorzaeva</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Aighiuni</given_name>
<surname>Bahşiev</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nadejda</given_name>
<surname>Mihnea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>21</first_page>
<last_page>21</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.53040/9789975566957.16</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>