Noile monede metalice circulatorii din Republica Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
477 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-19 19:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.652:737.1(478) (1)
Геральдика. Гербы. Девизы. Эмблемы (46)
Пластические искусства (367)
SM ISO690:2012
MELNIC, Corneliu. Noile monede metalice circulatorii din Republica Moldova. In: Heraldica Moldaviae. 1 ianuarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 123-132. ISBN 978-9975-87-450-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Heraldica Moldaviae 2019
Conferința "Heraldica Moldaviae"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019

Noile monede metalice circulatorii din Republica Moldova

CZU: 929.652:737.1(478)

Pag. 123-132

Melnic Corneliu
 
Banca Naţională a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

Banca Naţională a Moldovei, începând cu data de 28 februarie 2018, a pus în circulaţie o serie nouă de monede metalice: de 1, 2, 5 şi 10 lei, care vor circula în paralel cu bancnotele existente de aceeaşi valoare nominală. Punerea în circulaţie a noilor monede va optimiza utilizarea banilor în numerar din Republica Moldova conform celor mai bune practici internaţionale în domeniul circulaţiei monetare. Noile monede sunt introduse urmare unui amplu studiu economic privitor la utilizarea banilor în numerar în Republica Moldova şi pe plan internaţional şi a angajat consultări publice cu experţi independenţi, autorităţi locale şi centrale, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi bancar, care au confirmat concluziile formulate de studiul BNM. Designul novator unic oferă o imagine avantajoasă leului moldovenesc. Noile monede întrunesc cele mai înalte standarde de calitate şi elemente cu un nivel înalt de siguranţă, care asigură o protecţie eficientă împotriva contrafacerii.

Starting with 28 February 2018, the National Bank of Moldova put into circulation a new series of metal coins with a face value of 1, 2, 5 and 10 lei, which will be circulating in parallel with the existing banknotes of the same face value. The putting into circulation of new metal coins will optimize cash currency in the Republic of Moldova according to the best international practices in the currency circulation field and conducted public consultations in the summer-autumn of last year with independent experts, local and central authorities, representatives of the business and banking environment. The unique innovative design offers an advantageous image to the Moldovan leu. The new coins meet the highest quality standards and include top-level safety elements, which ensure an effective protection against counterfeiting.

Cuvinte-cheie
Republic of Moldova, metal coin, Moldovan leu, National Bank of Moldova, numismatic,

Republica Moldova, monedă metalică, leu moldovenesc, Banca Naţională a Moldovei, numismatică

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-93526</doi_batch_id>
<timestamp>1674970030</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Heraldica Moldaviae</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-87-450-2</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Noile monede metalice circulatorii din Republica Moldova</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Corneliu</given_name>
<surname>Melnic</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>123</first_page>
<last_page>132</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>