Instituirea sistemului distincţiilor de stat ale Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
776 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-05 14:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.71(478) (2)
Биографические и подобные исследования (494)
SM ISO690:2012
SCHIŢCO, Nicolai. Instituirea sistemului distincţiilor de stat ale Republicii Moldova. In: Heraldica Moldaviae, 1 ianuarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Wiley-Blackwell Publishing, 2019, pp. 113-121. ISBN 978-9975-87-449-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Heraldica Moldaviae 2019
Conferința "Heraldica Moldaviae"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019

Instituirea sistemului distincţiilor de stat ale Republicii Moldova

CZU: 929.71(478)

Pag. 113-121

Schiţco Nicolai
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

On the 27th of August 1991, the Parliament of the Republic of Moldova issued a Declaration of Independence, a catalysing event which led to the establishment of the state’s structures. Subsequently, appropriate guidelines regarding the establishment of the National System of State Distinctions were created. This process was accelerated by the demands made towards the Presidency as a result of the ongoing military conflict on Dniester River. It became necessary for the state of Republic of Moldova to support the defenders fighting for its own territorial integrity. The Draft Law regarding the State Distinctions, where there were no local traditions and professionals in the phaleristics domain, was developed by the HR and Decorations Department within the Presidency. The author was the main creator of this act. There were requested various opinions on the matter from the Academy of Science, ministries and Creative Unions and collectively 12 Orders (with 16 various names), 22 Medals (with 26 names) and 14 Honorary Titles were proposed for consideration. The final Project, debated in the Parliament, was subsequently elaborated by the Presidency and comprises the following Distinctions System of the State : two Orders („Ordinul Republicii” [“The Order of the Republic”], „Ştefan cel Mare” [“Stephen the Great”]), four Medals („Meritul Militar” [“Military Merit”], „Pentru Vitejie” [“For Courage”], „Mihai Eminescu”, „Meritul Civic” [“Civic Merit”]) and three Honorary Titles. The Law regarding State Distinctions of the Republic of Moldova was approved by the Parliament of the Republic of Moldova on the 30th of July 1992 obtaining a majority of votes and is still currently valid.

La 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova adoptă Declaraţia de Independenţă, eveniment-catalizator al procesului de edificare a structurilor statului şi de adoptare a atributelor puterii de stat, inclusiv instituirea sistemului naţional de distincţii. Procesul a fost accelerat de solicitările a numeroase persoane fizice şi juridice şi, mai ales, de conflictul militar de la Nistru, obligativitatea morală a statului de a sprijini apărătorii integrităţii teritoriale a Republicii Moldova devenind iminentă. Proiectul Legii cu privire la distincţiile de stat, în condiţiile lipsei unor tradiţii autohtone şi a unor specialişti în domeniul faleristicii, a fost elaborat în cadrul Serviciului cadre şi decorări al Preşedinţiei, autorul fiind principalul artizan al actului. Au fost solicitate opiniile Academiei de Ştiinţe, ale uniunilor de creaţie şi ministerelor, care cumulat au propus pentru instituire 12 ordine (cu 16 variante de denumiri), 22 de medalii (cu 26 de denumiri) şi 14 titluri onorifice, După avizarea proiectului în comisiile Parlamentului, Preşedinţia elaborează proiectul final, pledând şi propunând spre adoptare următorul sistem de distincţii ale statului: două ordine („Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare”), patru medalii („Meritul Militar”, „Pentru Vitejie”, „Mihai Eminescu”, „Meritul Civic”) şi trei titluri onorifice. Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova a fost aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la data de 30 iulie 1992 cu majoritate de voturi şi rămâne în vigoare după un sfert de veac.

Cuvinte-cheie
faleristică, distincţii de stat, Republica Moldova, ordin, medalie, titlu onorific,

phaleristics, state distinctions, Republic of Moldova, order, medal, honorary title