Câteva sigilii ecleziastice din Basarabia
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
488 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-01 12:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.652:27(478) (1)
Геральдика. Гербы. Девизы. Эмблемы (46)
Христианство (264)
SM ISO690:2012
CHIROŞCA, Adelaida. Câteva sigilii ecleziastice din Basarabia. In: Heraldica Moldaviae. 1 ianuarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 89-98. ISBN 978-9975-87-450-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Heraldica Moldaviae 2019
Conferința "Heraldica Moldaviae"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019

Câteva sigilii ecleziastice din Basarabia

CZU: 929.652:27(478)

Pag. 89-98

Chiroşca Adelaida
 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

Numărul modest de sigilii ecleziastice basarabene descoperite până în prezent, la fel şi publicaţiile neînsemnate la acest capitol accentuează importanţa aprofundării cercetărilor în acest domeniu. Autoarea prezintă cinci sigilii ecleziastice din Basarabia identificate recent. Încadrate cronologic în perioada anilor 1816-1918, aceste sigilii prin mesajele şi tipologia variată, prin conţinutul textelor pe care le autentifică, prin locul de descoperire, oferă un amplu material de cercetare. Două din sigiliile descrise datează din anii 1816 şi 1828 şi au aparţinut Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din satul Hârbovăţ, fiind confecţionate în perioada stareţilor Serafim (1805-1827) şi Ioanichie (1827-1851). Unul din aceste sigilii reprezintă o matrice sigilară cu mâner de lemn, altul o amprentă sigilară aplicată în ceară roşie pe versoul icoanei Maica Domnului de la Hârbovăţ, realizată în anul 1840. Următorul sigiliu, care face parte dintr-o colecţie particulară, a aparţinut Bisericii Sf. Voievozi din comuna Hasan-Aspaga, judeţul Bolgrad, confecţionat în anul 1877. În continuare sunt prezentate două sigilii din anul 1918, conservate pe paginile Pomelnicului procurat de Comitetul Parohial al Femeilor Ortodoxe Române de pe lângă Biserica Sf. Teodor Tiron din Chişinău. Sigiliul în tuş este imprimat chiar la începutul Pomelnicului, autentificând un text despre ctitori şi donatori. Celălat sigiliu, aplicat în ceară roşie este amplasat la sfârşitul înregistrărilor din Pomelnic. Aceste cinci sigilii ecleziastice sunt de tipul celor iconografice, monumentale şi heraldice. Punerea lor în circuitul ştiinţific completează repertoriul sigiliilor ecleziastice din Basarabia si oferă cercetătorilor date noi despre obiectele propriu-zise şi despre istoricul aşezămintelor de cult pe care le reprezintă.

The modest number of Bessarabian ecclesiastical seals discovered so far, as well as the insignificant publications in this field, points to the importance of an in-depth research in this area. The author presents five recently identified ecclesiastical seals from Bessarabia. Chronologically framed between 1816 and 1918, these seals offer us an extensive research material due to their various messages and typologies, the content of the texts certified by them, and the place where they were found. Two of the seals described date from 1816 and 1828 and belonged to The Assumption of the Mother of God Monastery of Hârbovăţ. They were made during the time of hegumens Seraphim (1805-1827) and Ioanichie (1827-1851). One of these seals is a seal matrix with a wooden handle, another is a seal applied in red wax on the back of the icon of the Virgin Mary of Hârbovăţ, made in 1840. The next seal, which is part of a particular collection, belonged to the Sf. Voievozi Church from Hasan-Aspaga, Bolgrad County, and was made in 1877. Next, we present two seals of 1918 preserved on the pages of Pomelnic (the list of names for commemoration in the church) procured by the Parochial Committee of the Romanian Orthodox Women of the Church of St. Theodore Tyron, Chişinău. The ink seal is stamped at the very beginning of the Pomelnic to certify a text about founders and donors. Another seal applied in red wax is placed at the end of the records in the Pomelnic. These five ecclesiastical seals are iconographic, monumental and heraldic. Putting them in the scientific use completes the list of ecclesiastical seals in Bessarabia and offers researchers new data about the objects and the history of the places of worship they represent.

Cuvinte-cheie
Basarabia, sigilografie ecleziastică, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din satul Hârbovăţ, Biserica Sfinţii Voievozi din comuna Hasan-Aspaga, Parohia Sf. Teodor Tiron din Chişinău,

Bessarabia, ecclesiastical sigillography, Monastery of the Assumption of the Virgin Mary from Hârbovăţ, Church of Saints Michael and Gabriel the Archangels of Hasan-Aspaga, Parish of St. Theodore Tyron from Chişinău

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-93524</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfStartPage>89</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-87-450-2</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/93524</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>C&acirc;teva sigilii ecleziastice din Basarabia</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Basarabia; sigilografie ecleziastică; Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului
din satul Hârbovăţ; Biserica Sfinţii Voievozi din comuna Hasan-Aspaga; Parohia Sf. Teodor
Tiron din Chişinău; Bessarabia; ecclesiastical sigillography; Monastery of the Assumption of the
Virgin Mary from Hârbovăţ; Church of Saints Michael and Gabriel the Archangels of
Hasan-Aspaga; Parish of St. Theodore Tyron from Chişinău</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Numărul modest de sigilii ecleziastice basarabene descoperite p&acirc;nă &icirc;n prezent, la fel şi publicaţiile ne&icirc;nsemnate la acest capitol accentuează importanţa aprofundării cercetărilor &icirc;n acest domeniu. Autoarea prezintă cinci sigilii ecleziastice din Basarabia identificate recent. &Icirc;ncadrate cronologic &icirc;n perioada anilor 1816-1918, aceste sigilii prin mesajele şi tipologia variată, prin conţinutul textelor pe care le autentifică, prin locul de descoperire, oferă un amplu material de cercetare. Două din sigiliile descrise datează din anii 1816 şi 1828 şi au aparţinut Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din satul H&acirc;rbovăţ, fiind confecţionate &icirc;n perioada stareţilor Serafim (1805-1827) şi Ioanichie (1827-1851). Unul din aceste sigilii reprezintă o matrice sigilară cu m&acirc;ner de lemn, altul o amprentă sigilară aplicată &icirc;n ceară roşie pe versoul icoanei Maica Domnului de la H&acirc;rbovăţ, realizată &icirc;n anul 1840. Următorul sigiliu, care face parte dintr-o colecţie particulară, a aparţinut Bisericii Sf. Voievozi din comuna Hasan-Aspaga, judeţul Bolgrad, confecţionat &icirc;n anul 1877. &Icirc;n continuare sunt prezentate două sigilii din anul 1918, conservate pe paginile Pomelnicului procurat de Comitetul Parohial al Femeilor Ortodoxe Rom&acirc;ne de pe l&acirc;ngă Biserica Sf. Teodor Tiron din Chişinău. Sigiliul &icirc;n tuş este imprimat chiar la &icirc;nceputul Pomelnicului, autentific&acirc;nd un text despre ctitori şi donatori. Celălat sigiliu, aplicat &icirc;n ceară roşie este amplasat la sf&acirc;rşitul &icirc;nregistrărilor din Pomelnic. Aceste cinci sigilii ecleziastice sunt de tipul celor iconografice, monumentale şi heraldice. Punerea lor &icirc;n circuitul ştiinţific completează repertoriul sigiliilor ecleziastice din Basarabia si oferă cercetătorilor date noi despre obiectele propriu-zise şi despre istoricul aşezămintelor de cult pe care le reprezintă.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The modest number of Bessarabian ecclesiastical seals discovered so far, as well as the insignificant publications in this field, points to the importance of an in-depth research in this area. The author presents five recently identified ecclesiastical seals from Bessarabia. Chronologically framed between 1816 and 1918, these seals offer us an extensive research material due to their various messages and typologies, the content of the texts certified by them, and the place where they were found. Two of the seals described date from 1816 and 1828 and belonged to The Assumption of the Mother of God Monastery of H&acirc;rbovăţ. They were made during the time of hegumens Seraphim (1805-1827) and Ioanichie (1827-1851). One of these seals is a seal matrix with a wooden handle, another is a seal applied in red wax on the back of the icon of the Virgin Mary of H&acirc;rbovăţ, made in 1840. The next seal, which is part of a particular collection, belonged to the Sf. Voievozi Church from Hasan-Aspaga, Bolgrad County, and was made in 1877. Next, we present two seals of 1918 preserved on the pages of Pomelnic (the list of names for commemoration in the church) procured by the Parochial Committee of the Romanian Orthodox Women of the Church of St. Theodore Tyron, Chişinău. The ink seal is stamped at the very beginning of the Pomelnic to certify a text about founders and donors. Another seal applied in red wax is placed at the end of the records in the Pomelnic. These five ecclesiastical seals are iconographic, monumental and heraldic. Putting them in the scientific use completes the list of ecclesiastical seals in Bessarabia and offers researchers new data about the objects and the history of the places of worship they represent.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-27480</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-27480</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-27480-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chiroşca</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Adelaida</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>