Rational solutions of certain classes of non-linear differential equations
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
610 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.9 (224)
Дифференциальные, интегральные и другие функциональные уравнения. Конечные разности. Вариационное исчисление. Функциональный анализ (222)
SM ISO690:2012
ZHANG, Binbin, MARTYNOV, I., PRONKO, V., SOBOLEVSKY, S.. Rational solutions of certain classes of non-linear differential equations. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2019, nr. 2(8), pp. 92-102. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v8i2.92-102
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Rational solutions of certain classes of non-linear differential equations

Soluții raționale ale unor clase de ecuații diferențiale neliniare

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v8i2.92-102
CZU: 517.9

Pag. 92-102

Zhang Binbin1, Martynov I.1, Pronko V.1, Sobolevsky S.2
 
1 Yanka Kupala State University of Grodno, Republic of Belarus,
2 Center For Urban Science+Progress, New York University
 
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2020


Rezumat

Resonance method commonly used for Painlevé classification of ordinary differential equations often detects negative resonances, other than a trivial one of –1 (which should always be present). However, it is asserted by some researchers that the nature of these negative resonances is not fully understood. The problem arises as how to use negative nontrivial resonances to obtain information about the analytical properties of solutions of non-linear differential equations, in particular, to construct rational solutions. In the present paper, the method for constructing rational solutions of certain classes of autonomous non-linear ordinary differential equations is presented.

Metoda de rezonanță folosită frecvent pentru clasificarea Painlevé a ecuațiilor diferențiale ordinare detectează adesea rezonanțe negative, altele decât una trivială de –1 (care ar trebui să fie întotdeauna prezentă). Cu toate acestea, unii cercetători afirmă că natura acestor rezonanțe negative nu este pe deplin înțeleasă. Problema apare în modul de utilizare a rezonanțelor nontriviale negative pentru a obține informații despre proprietățile analitice ale soluțiilor ecuațiilor diferențiale neliniare, în special, pentru a construi soluții raționale. În lucrarea de față este prezentată metoda de construire a soluțiilor raționale ale unor clase de ecuații diferențiale neliniare ordinare autonome.

Cuvinte-cheie
non-linear differential equations, resonances, rational solutions,

ecuații diferențiale neliniare, rezonanțe, soluții raționale