Transformer-based photovoltaic system with cascaded converters with discontinuous synchronized modulation
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
575 0
SM ISO690:2012
OLEŞCIUC, Valentin; SIZOV, Alexandr. Transformer-based photovoltaic system with cascaded converters with discontinuous synchronized modulation . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 20-31. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070

Transformer-based photovoltaic system with cascaded converters with discontinuous synchronized modulation

Pag. 20-31

Oleşciuc Valentin, Sizov Alexandr
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The paper presents results of analysis of operation of photovoltaic system on the base of dual inverters with discontinuous synchronized pulsewidth modulation (PWM). Two basic schemes of discontinuous synchronized PWM, applied for control of dual-inverter system under different operation conditions, have been analyzed and compared.

Lucrarea prezintă rezultatele analizei de funcţionare a sistemului fotovoltaic pe baza invertoarelor duble cu modulare sincronă discontinuă. Două scheme de bază ale modulării discontinui sincrone, destinate pentru controlul sistemelor cu dublu-invertor în condiţii diferite de exploatare, au fost analizate şi comparate.

Представлены результаты исследования работы фотопреобразовательной системы на базе сдвоенных (каскадных) инверторов напряжения с алгоритмами синхронной прерывистой модуляции. Проанализированы и сопоставлены характеристики систем с двумя базовыми разновидностями синхронной прерывистой модуляции и при различных условиях функционирования.

Cuvinte-cheie
voltage source inverter, photovoltaic system, modulation strategy,

voltage synchronization