Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
592 26
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-15 18:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’272 (3)
Балканские романские языки (1421)
SM ISO690:2012
BOTNARI, Liliana. Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 92-97. ISSN 1857-4300. DOI: 10.5281/zenodo.3566692
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice

The language of the communist press of 1944-1980. Phonetical and ortographic specificat

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566692
CZU: 811.135.1’272

Pag. 92-97

Botnari Liliana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

The phenomenon of linguistic variability of the Romanian language can be identified in all aspects: diachronic, diastratic, diatopic, diaphasic etc., depending on the linguistic and extralinguistic factors. During the Soviet regime, an aggressive ideological propaganda was spread through the periodical press, which was especially dedicated to the broad masses of the people. The particularities of the publicistic language were generated by the inventory of topics and problems restricted by the censorship. The variation indices were attested both at the lexical level, as well as at the phonetic, morphological or syntactic level.

Fenomenul variabilității limbii române poate fi atestat atât în diacronie, precum și sub aspect diastratic, diatopic, diafazic etc., în funcție de factorii lingvistici și extralingvistici. În perioada regimului sovietic se exercita o propagandă ideologică agresivă, mai ales prin intermediul presei periodice, la care aveau acces masele largi. Inventarul restrâns de teme și probleme abordate au generat particularitățile limbajului presei, indicii de variație fiind atestați atât la nivel lexical, cât și fonetic, morfologic sau sintactic

Cuvinte-cheie
variation, Romanian language, „Moldovenization”, bilingualism, interference,

variaţie, limba română, moldovenizare, bilingvism, interferenţa

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-92028</doi_batch_id>
<timestamp>1701165196</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>5-6(305-306)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Limba presei comuniste a anilor 1944 &ndash; 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liliana</given_name>
<surname>Botnari</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>92</first_page>
<last_page>97</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.3566692</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>